Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Stor forskel på mænd og kvinders motiver til at blive leder

09. august 2017

KLUMME AF VIBEKE SKYTTE I BERLINGSKE OG PÅ BUSINESS.DK: Det kan næppe komme bag på nogen af jer, som fra tid til anden falder over en af mine klummer i Berlingske og på Business.dk, at jeg mener, der kan siges rigtig mange gode ting om lederjobbet.

Ikke, at jeg påstår, et job med lederansvar er en dans på roser eller den eneste rigtige karrierevej for alle – absolut ikke – men har man lysten, evnerne og ambitionerne, vil jeg til enhver tid stå fast på, at et lederjob kan være særdeles berigende, udfordrende og lærerigt.

Men faktisk er der meget stor forskel på, hvad der driver danske ledere til at bevæge sig hen ad ledervejen – og det er især bemærkelsesværdigt, at der faktisk er stor forskel på, hvad drivkraften er for mænd og kvinder. Det fremgår af en ny og endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra Lederne baseret på svar fra 2.335 ledere.

Ledere anno 2017 vil gerne have indflydelse, men det er ifølge undersøgelsen ikke status og slet ikke magt, som lokker.

Direktør hos Lederne Vibeke Skytte

Topscorer for både mandlige og kvindelige ledere, når de skal beskrive motivet til at blive leder, er personlig udvikling efterfulgt af indflydelse. Det er ikke overraskende. Men kigger man længere ned på listen, dukker der nogle spændende forskelle op.

Jeg noterer mig blandt andet, at langt flere kvinder end mænd er drevet af lysten til personaleledelse. Mens 32 procent af de kvindelige ledere har svaret, at lysten til personaleledelse er blandt årsagerne til, at de har takket ja til en lederkarriere, gælder det kun for 24 procent af de mandlige ledere.

LÆS OGSÅ: Virksomheder skal droppe maskulint blik på ledelsesdyder

Der er nok en tendens til, at kvinder generelt er meget optaget af at motivere, engagere og sætte det rigtige hold af medarbejdere – og alt andet lige er det jo dét, ledelse af medarbejdere handler om. Ja, det er også en MUS-samtale eller to i løbet af året, og ja, det er også samtaler om løn og sygefravær. Men først og fremmest handler lysten til personaleledelse om lysten til i det daglige at være den, der går forrest som motivator og den, som sørger for det rette miks af medarbejdere med dertilhørende miks af arbejdsopgaver.

Generelt ser man i øvrigt i disse år desværre en tendens til, at mange især unge har et køligt forhold til personaleledelse. Af en undersøgelse om lederambitioner blandt 18- til 30-årige, som Lederne lavede tidligere på året, fremgik det, at manglende lyst til personaleansvar faktisk var nummer ét på listen over årsager til ikke at ønske sig et lederjob.

Når det er sådan, tror jeg til en vis grad, det handler om manglende konkret viden om, hvad det vil sige at have personaleansvar, og hvor meget (eller lidt) det reelt fylder i en leders hverdag. Men det kan måske også skyldes, at nogle af de unge personligt har haft mindre heldige oplevelser som ungarbejdere med ledere, der bestemt ikke har været ideelle rollemodeller for potentielle kommende ledere.

LÆS OGSÅ: Mænd motiveres af løn – kvinder har mere lyst til personaleledelse

Tilbage til undersøgelsen om motiver for at blive leder, hvor en anden bemærkelsesværdig kønsforskel handler om løn. Andelen af mænd, der peger på højere løn som en motivation for at blive leder, er nemlig dobbelt så stor som blandt kvinderne. Jeg tror såmænd ikke, mænd grundlæggende sætter større pris på god løn end kvinder, men der er nok stadig en tendens til, at det er langt mere legitimt for mænd at tale om løn, end det er for kvinder, og der er også, når vi taler familiemønstre og normer, en tendens til, at manden i mange familier fortsat er familiens primære forsørger og derfor naturligvis interesserer sig for det konkrete udbytte af sit arbejde.

Men hvad så med magt? Er det også et motiv til at blive leder? Her er svaret et højt og klart nej – både fra mænd og kvinder. Ledere anno 2017 vil gerne have indflydelse, men det er ifølge undersøgelsen ikke status og slet ikke magt, som lokker. Både blandt mænd og kvinder er der således kun sølle én procent, som har udpeget magt som et væsentligt motiv til at blive leder!

Om Vibeke Skytte

Vibeke Skytte

Klummen er bragt i Berlingske den 9. august 2017, hvor direktør hos Lederne Vibeke Skytte er fast klummeskribent. Hver onsdag skriver hun et nyt perspektiv på ledelse enten gennem personlige erfaringer eller med udgangspunkt i Ledernes nye undersøgelser. Klummerne bringes både i den trykte avis og på Business.dk.

Vibeke Skytte er direktør for afdelingen Job og Ledelse og har det overordnede ansvar for områderne Arbejdsmiljø og Uddannelse. Derudover har Vibeke Skytte ansvar for Ledernes Økonomifunktion, intern HR og Ejendom.