Mit Lederne

Debat

Selvindsigt er en forudsætning for god ledelse

28. marts 2018

KLUMME AF DIREKTØR VIBEKE SKYTTE I BERLINGSKE OG PÅ BUSINESS.DK: Skal man nødvendigvis være en festløve, en karismatisk folkeforfører og en blændende taler for at være en dygtig og inspirerende leder?

Tja, nogen vil måske sige, at det er en nødvendighed, at ledere i udstrakt grad er ekstremt ekstroverte, mens jeg kender andre, som er af den overbevisning, at mindre også kan gøre det uden at lederen nødvendigvis kan karakteriseres som decideret introvert.

 

For nylig så jeg et videointerview på lederne.dk med Peder Holk Nielsen, CEO i Novozymes. Han er et godt eksempel på en dygtig topleder, som sætter fokus på sin egen personligheds betydning i topledelse og siger blandt andet:

 

”Jeg tror, at de fleste, der observerer mig, vil sige, at jeg er en ret indadvendt størrelse i virkeligheden. Så nogen af de styrker, jeg bruger, er min evne til at organisere tingene. Min evne til at tænke fem træk frem. Og så prøver jeg at kompensere for, at jeg ikke nødvendigvis er den her sprudlende festløve. Sådan har vi jo allesammen styrker og svagheder. Det har jeg bestemt også”.

Vigtigst af alt er, at ledere har en personlighed, der gør, at deres medarbejdere har lysten og viljen til at følge dem

Direktør i Lederne, Vibeke Skytte

Hvis man som virksomhed skal skabe gode resultater, er det afgørende, at der en stærk ledelse, og det gælder vel at mærke på alle ledelseslag. Derfor er det også naturligt nok, at man i rekrutteringsfasen blandt andet sætter fokus på lederens handlekraft og evnen til at tænke strategisk, ligesom det er uomtvisteligt, at evnen til at være en god kommunikator skal være til stede, hvorfor det stort set altid tillægges stor betydning, om lederen er i stand til ”at træde op på ølkassen”.

 

Der ligger en vigtig pointe i, at alle – også topledere – har styrker såvel som svagheder, og man skal passe på med ikke at stirre sig for blind på karisma eller mangel på samme. Det er således vigtigt i rekrutteringen også at møde kandidater med et potentiale og en personlighed, som er knap så udadvendt som vi ønsker, og deriblandt også kandidater, der med tiden måske kan blive sprudlende, hvis talentet bliver plejet. Der er ikke altid en direkte vej til topledelse.

 

LÆS OGSÅ: CEO i Novozymes: Eksperimenter vigtige for at flytte sig

 

Når jeg rekrutterer ledere, er jeg slet ikke i tvivl om, at lederrollen – og dermed også de krav, jeg stiller til en god leder – har ændret sig igennem årene. Ledelse er et fag, og som i alle andre fag, sker der hele tiden en udvikling. Der stilles i høj grad krav til den enkelte leders både faglige og personlige kompetencer, men også store krav til den enkelte leders personlighed og dermed i sidste ende til, hvordan han eller hun opleves som helstøbt leder.

 

Jeg mener ikke, at prædikatet ”introvert” eller ”ekstrovert” er afgørende for at være en god leder, om end betydningen heraf selvfølgelig kommer an på den stilling, som lederen skal bestride. Men vigtigst af alt er, at ledere har en personlighed, der gør, at deres medarbejdere har lysten og viljen til at følge dem.

 

Vi kan som ledere have nok så mange stærke kompetencer i rygsækken, men hvis vores ledelsesstil er blottet for personlighed, risikerer medarbejderne at blive i tvivl om lederens værdier, og der kommer til at mangle åbenhed og ærlighed i forhold til lederskabet. Ledere må efter min mening ikke være for upersonlige eller for den sags skyld for konstant styrende eller dominerende. Sker det, skabes der ikke de rette forudsætninger for at få den fulde værdi ud af medarbejderens ressourcer, og det er jo netop dér, man som leder kan gøre en forskel.

 

LÆS OGSÅ: Personlige kompetencer vejer tungest når ledere bliver ansat

 

Som Peder Holk siger: Ledere har både styrker og svagheder. Men der én helt essentiel styrke, som alle ledere bør være i besiddelse af, nemlig selvindsigt. Har man som leder selvindsigt, er man også meget bevidst om, hvordan man agerer som leder, hvad enten man står på ølkassen eller formidler sine budskaber på anden måde. Og det er denne selvindsigt, Peder Holk så fint demonstrerer i førnævnte citat, hvor han åbner op for, hvem han er som menneske og leder.

Om Vibeke Skytte

Vibeke Skytte

Klummen er bragt i Berlingske den 28. marts 2018, hvor direktør hos Lederne Vibeke Skytte er fast klummeskribent. Hver onsdag skriver hun et nyt perspektiv på ledelse enten gennem personlige erfaringer eller med udgangspunkt i Ledernes nye undersøgelser. Klummerne bringes både i den trykte avis og på Business.dk.

Vibeke Skytte er direktør for afdelingen HR & Administration.

Sidste uges klumme af Vibeke Skytte