Mit Lederne

Debat

Sats på reformer, der styrker økonomien og sikrer væksten

31. maj 2018

DEBATINDLÆG AF DIREKTØR HENRIK BACH MORTENSEN I BØRSEN D. 30. MAJ 2018: Den nye rapport fra Det Økonomiske Råd understreger tydeligt, at der er behov for en ny dagsorden i dansk politik.

Vi kan glæde os over, at rapporten viser, at vi ikke længere er tynget af nærmest permanente plager i form af betalingsbalanceunderskud, statsunderskud, eller svækket konkurrenceevne i eksportindustrien. Det er forsvarligt at sætte os nye og attraktive samfundsøkonomiske mål.

Derfor skal regering og folketing tage pejling af det nye udgangspunkt og samles om en økonomisk plan, som kan styrke den økonomiske vækst og velstand.

På det korte sigt er situationen, at arbejdsmarkedet og kapaciteten strammer til i et økonomisk opsving, som risikerer at ende alt for hurtigt og for brat. Derfor skal der tages initiativer, som kan øge virksomhedernes muligheder for at øge beskæftigelsen. Mulighederne for at rekruttere udlændinge til attraktive jobs skal forbedres. Fremgangen i indvandreres beskæftigelse skal understøttes, og der bør iværksættes nye initiativer, som fastholder seniorer på arbejdsmarkedet.

I kølvandet af efterårets trepartsaftale om voksen- og efteruddannelse bør der suppleres med en forstærket indsats for videregående efter- og lederuddannelse.

Direktør hos Lederne Henrik Bach Mortensen

På det lange sigt viser der sig meget tillokkende muligheder for at gennemføre strukturelle initiativer, som vil styrke den økonomiske vækst og velstand i de kommende årtier.

Lederne foreslår, at der afsættes yderligere ressourcer til at styrke produktiviteten og dermed væksten gennem målrettede uddannelsesinitiativer. I kølvandet af efterårets trepartsaftale om voksen- og efteruddannelse bør der suppleres med en forstærket indsats for videregående efter- og lederuddannelse. Effektiv ledelse i virksomhederne bliver stadig vigtigere i et samfund med stadig hastigere udvikling og forandring. Samtidig er der behov for at forøge indsatsen for at langt færre unge slet ikke får en ungdomsuddannelse. Det handler både om at skabe effektive rammer for de 100 nye institutioner for Forberedende Grunduddannelse og om at forstærke omstillingen af ungdomsuddannelserne i retning af erhvervsuddannelser og STEM-kompetencer.

Det bør også prioriteres at styrke de økonomiske tilskyndelser til at udbyde sin arbejdskraft til virksomhederne. Derfor skal beskæftigelsesfradraget øges og marginalskaterne lempes.

I mange år har det ikke være muligt seriøst at overveje strategiske strukturelle satsninger i dansk økonomi som følge af meget snærende statsfinansielle restriktioner. DØR påviser, at det kun er en meget begrænset årrække, at finanspolitikken ikke vil være holdbar (”hængekøje-fænomenet”). På langt sigt vil dansk økonomi udvikle sig så hensigtsmæssigt, at vi faktisk på den lange bane har særdeles fine statsfinanser. '

LÆS OGSÅ: Ledernes kommentar til Det Økonomiske Råds rapport

Det gør det muligt, at satse på reformer, der styrker økonomiens grundstrukturer, også selv om det i de første år tilsyneladende vil svække statens finanser. Faktisk er den officielle vurdering af finanspolitikkens holdbarhed i Danmark ”klædeligt konservativ”. Men, som DØR påpeger, så stiller vi større krav til os selv gennem den danske budgetlov, end reglerne i EU foreskriver.

På den baggrund er det meget positivt, at Danmark har råd til at øge investeringerne i fremtidig vækst – men det forudsætter selvfølgelig, at mulighederne ikke soldes op i kortsigtede forøgelser af de offentlige udgifter, som vil kunne bremse det økonomiske opsving.