Mit Lederne

Debat

Sæt ledelse på skoleskemaet

10. oktober 2017

KLUMME AF BODIL NORDESTGAARD ISMIRIS I JYLLANDS-POSTEN OG PÅ FINANS.DK: Fremtidens samfund kræver modige borgere, der tør tage ansvar for at drive en udvikling i en uforudsigelig og hastigt foranderlig verden. Det gælder både på arbejdsmarkedet og i civilsamfundet. Derfor skal ledelse gøres til en del af pensum i landets folkeskoleklasser og på ungdomsuddannelserne. 

For et par uger siden var jeg til et event i relation til prisuddelingen Women’s Board Award. Her holdt den finske bestyrelseskvinde Sanna Suvanto-Harsaae et oplæg. Hun fortalte om, hvordan man i erhvervslivet oplever et enormt behov for omstillingsparathed, hvilket fik hende til at udbryde: ”Man bør næsten have forandringsledelse i første klasse”.

Udsagnet skulle formentligt ikke tages bogstaveligt, men jeg er sådan set enig i det. Første klasse er måske en tand for tidligt at lære om ledelse, men ledelse burde være på skoleskemaet for de ældste elever i folkeskolen. Det er jeg ikke ene om at synes. I en ny undersøgelse fra Lederne blandt 4.788 ledere tilkendegiver 65 procent, at ledelse i en eller anden form bør være på skoleskemaet for elever på de øverste klassetrin i folkeskolen og elever på ungdomsuddannelserne.

Det handler om at inspirere de unge til at turde gå foran, tage ansvar og tænke selvstændigt

Viceadministrerende direktør hos Lederne Bodil Nordestgaard Ismiris

Missionen om at få ledelse på skoleskemaet handler ikke om, at alle børn i fremtiden alle sammen skal bestride et lederjob. Det er selvsagt heller ikke muligt. Nej, det handler om at inspirere de unge til at turde gå foran, tage ansvar og tænke selvstændigt. Foreningslivet har brug for engagerede medlemmer, der tager en ekstra tørn for at gøre en forskel, og erhvervslivet har brug for dygtige ledere, der kan drive en udvikling i en omskiftelig verden – og samtidig sørge for at få alle med.  Tendensen til, at kompleksiteten i arbejdsopgaverne vokser, kalder desuden på en endnu større selvstændighed hos medarbejderne.

LÆS OGSÅ: Mange ledere og medarbejdere skal på skolebænken

Hvad end eleverne i fremtiden skal være ledere eller medarbejdere, beriger kendskabet til ledelse dem med en række nyttige kompetencer. De lærer at indgå i samarbejder med andre, og bliver mere bevidste om deres egen og andres roller i gruppearbejde. De øger deres beslutningsdygtighed og lærer, at beslutninger og problemstillinger sjældent er sort/hvide. Ledelse på skoleskemaet giver også eleverne mulighed for at øve sig på at prioritere deres tid – en helt uundværlig kompetence i et samfund, hvor tempoet uophørligt accelererer. Sidst men ikke mindst lærer eleverne, at ledelse kræver følgeskab. Et følgeskab, der forudsættes af, at man er i stand til at skabe mening, motivere og lede gennem andre.

LÆS OGSÅ: Jobsøgende unge ledere vil have mere i løn og bedre livsbalance

Heldigvis virker de unge også motiveret for at lære om ledelse. Det er ikke længe siden, at knap 90 folkeskoleelever besøgte Ledernes pop-up butik i Århus for at blive klogere på ledelse. Under besøget var de dybt engageret i snakken om, hvad god ledelse er. I en lille spørgeskemaundersøgelse gav 76 procent af dem desuden udtryk for, at de gerne vil være ledere i fremtiden. En fjerdedel, 24 procent, vil ”helt sikkert” være ledere, men 52 procent svarer ”ja, måske.”

En 14-årig pige skriver som begrundelse for, hvorfor hun gerne vil være leder: ”Jeg kunne godt tænke mig at blive leder, fordi det giver mulighed for at ændre ting og føre dem i en bedre retning”. Tænk sig, hvis vi kan inspirere en hel generation af unge til at ville ændre ting til det bedre. Det er netop den tankegang, som jeg mener, at ledelse på skoleskemaet kan bidrage til.

Om Bodil Nordestgaard Ismiris

Bodil Ismiris, direktør hos LederneKlummen er bragt i Jyllands-Posten og på Finans.dk den 10. oktober 2017. Bodil Nordestgaard Ismiris er viceadministrerende direktør hos Lederne. 

Hun skriver mest om arbejdsmarkedsforhold og ledelse.