Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Roser i de rette doser

05. oktober 2016

KLUMME AF DIREKTØR VIBEKE SKYTTE I BERLINGSKE OG PÅ BUSINESS.DK.

”Jeg er nok ikke altid den bedste til at give anerkendelse til mine medarbejdere, så de rent faktisk er klar over, at jeg værdsætter deres arbejdsindsats,” sagde én af mine kollegaer til mig, da vi for et stykke tid siden talte sammen om en ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Undersøgelsen peger på, at anerkendelse fra chefen kan være med til at mindske længerevarende sygefravær, som kommer af søvnproblemer.

Min kollega er desværre ikke alene om denne ”forglemmelse”. En undersøgelse, som Søndagsavisen foretog sammen med YouGov sidste år, viste, at 24 procent af danskerne høster anerkendelse hos deres chef mindre end én gang om året, og 27 procent af de adspurgte får anerkendelse for deres arbejdsindsats mindre end en gang om måneden.

LÆS OGSÅ: Kommunikativ udfordring at opsige medarbejdere

Hvor er det egentlig ærgerligt, at ledere ikke benytter sig af dette ret effektive ledelsesværktøj, når vi véd, hvor stor betydning anerkendelse kan have på trivsel, motivation og sygefravær samt ikke mindst den gevinst, at glade og tilfredse medarbejdere som regel også smitter af på virksomhedens bundlinje.

Samtalen med min kollega endte med en snak om hans ”undskyldning” for den manglende anerkendelse. Han havde tidligere været ansat i en virksomhed, hvor det ikke rigtig var en del af virksomhedens kultur, at man strøede om sig med anerkendelse og rosende ord. Det var en produktionsvirksomhed, hvor det handlede om at producere, og det var dét. Medarbejderne kendte opgaverne, og de vidste, hvad der blev forventet af dem. Direktørens ledelsesstil var kontant og retningssættende, og derfor blev virksomhedens ledelsespraksis aldrig udfordret eller diskuteret. Direktøren var rollemodel og kulturbærer, og det lå stadig i min kollegas bevidsthed, at anerkendelse kun blev givet i ganske særlige tilfælde.

Jeg er sikker på, at hvis en leder aldrig roser eller anerkender, kan det føre til mistrivsel og i sidste ende sygefravær

Direktør hos Lederne Vibeke Skytte

Min holdning til anerkendelse og ros er, at det skal gives i de rette doser, når der er en anledning til det, og ikke bare deles ud med rund hånd. Det skal være ærligt ment og fortjent, og så skal det gives præcist og konkret for både store og små indsatser. Jeg er slet ikke i tvivl om, at engagement i jobbet og anerkendelse går hånd i hånd. Det kan være svært at beholde begejstringen og engagementet, hvis man aldrig nogensinde får ros eller anerkendelse– og det gælder uanset, om man befinder sig på leder- eller medarbejderniveau. Alle ønsker at føle sig anerkendt og værdsat.

Jeg siger ikke, at hvis bare vi som ledere husker at rose og anerkende medarbejderne, er hverdagen konfliktfri, effektiviteten stiger og sygefraværet lig med nul. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at hvis man som leder bringer anerkendelse ind i sin ledelse, vil det få en mærkbar effekt på sigt, og i høj grad også på sygefraværet – og måske især på det sygefravær, som ofte har en varighed af få dage.

LÆS OGSÅ: Forskellen på at være leder og chef 
Hvis man er syg, er man selvfølgelig syg, og så må man blive hjemme, indtil man føler sig frisk nok til at genoptage sit arbejde. Men jeg vil faktisk vove den påstand, at hvis man er en del af et godt arbejdsfællesskab og man har en leder, som har fokus på sine medarbejdere og har en anerkendende ledelsesstil, kan det have en lige så god effekt på helbredet som den influenzavaccination, mange virksomheder tilbyder deres medarbejdere.

For mig at se findes der ingen undskyldning for, at man som leder ikke giver ros og anerkendelse, hvis og når der er en god anledning til det. Lige så sikker jeg er på, at ros og anerkendelse kan være med til at mindske f.eks. sygefravær, lige så sikker er jeg på, at hvis en leder aldrig roser eller anerkender, kan det føre til mistrivsel og i sidste ende sygefravær.

Om Vibeke Skytte

Vibeke Skytte

Klummen er bragt i Berlingske den 5. oktober 2016, hvor direktør hos Lederne Vibeke Skytte er fast klummeskribent. Hver onsdag skriver hun et nyt perspektiv på ledelse enten gennem personlige erfaringer eller med udgangspunkt i Ledernes nye undersøgelser. Klummerne bringes både i den trykte avis og på Business.dk.

Vibeke Skytte er direktør for afdelingen Job og Ledelse og har det overordnede ansvar for Team Ledelse, Arbejdsmiljø og Uddannelse.