Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Opgaven, der aldrig bliver rutine

04. januar 2015

For mange ledere hører dét at skulle afskedige en medarbejder til blandt de sværeste ledelsesopgaver. Kodeordene er grundig forberedelse og træning.

Det er nok de færreste, der forbinder en opsigelse med noget godt og positivt. Derfor undrer det mig, hver gang jeg hører det ofte brugte begreb ”den gode opsigelse”. Man kan vel mere tale om ”den respektfulde opsigelse”.

Respektfuldt er f.eks. at give en opsigelse face-to-face, og det sker faktisk i langt de fleste tilfælde, når en leder på en dansk virksomhed bliver opsagt. En ny undersøgelse fra Lederne og analyseinstituttet YouGov, som blev offentliggjort i slutningen af 2014, viser nemlig, at 81 pct. af lederne fik den seneste opsigelse på et møde, hvor én eller flere overordnede chefer samt eventuelt HR-afdelingen deltog. Og det er da også min fornemmelse, at de fleste ledere gør det på den samme respektfulde måde, når de er nødt til at sige farvel til en medarbejder, men der er desværre helt sikkert også ledere, som ikke er i stand til at håndtere opgaven.

Så kodeordene for at gennemføre en opsigelse på en respektfuld måde må være fokus på kommunikation og træning af samtaler, og hellere én gang for meget end for lidt.

Vibeke Skytte, direktør hos Lederne

At afskedige en medarbejder er én af de ledelsesopgaver, jeg vil kategorisere som én af de sværeste, og derfor må og vil denne type af samtaler aldrig blive en rutine. En afskedigelse skal håndteres ordentligt og professionelt, så hverken medarbejderen, lederen eller virksomheden lider unødig skade. Det er følelsesmæssigt krævende at opsige en medarbejder, og man skal forberede sig grundigt hver gang. Der vil altid være en første gang, hvor hjertet banker, munden bliver tør og ordene måske ikke helt falder, som man havde planlagt. Men det er og bliver en ledelsesopgave, der skal håndteres på bedst mulige måde.

Jeg har selv igennem årene været i den situation at skulle opsige medarbejdere, og hver eneste gang har det været noget, som jeg har forberedt med største omhu. Juraen er, hvad den er, men det har altid været selve samtalen, der har været udfordringen, og det er det formentlig for de fleste. For selv om vi som ledere er nok så forberedte og forsøger at holde hovedet koldt, er det aldrig til at vide, hvordan beskeden bliver modtaget, og hvordan medarbejderen efterfølgende reagerer.

Der, hvor det har givet mig mest læring, har været, når jeg har trænet samtalen som rollespil, og hvor min modspiller har bragt forskellige former for reaktioner og følelser i spil. Det har givet en meget konkret træning, der helt tydeligt har vist, hvor jeg har været svag. Træningen har ikke betydet, at jeg er mester i disciplinen, for det er vist ikke en titel, som findes indenfor denne type af samtaler. Men som i alle andre discipliner, gør træning en forskel.

Det handler om at gennemføre et professionelt og respektfuldt forløb, hvor den opsagte medarbejder føler sig anstændigt behandlet, og lederen efterfølgende kan se sig selv og de øvrige ansatte i øjnene. De rigtige budskaber skal kommunikeres på de rigtige tidspunkter, og det kan være lettere sagt end gjort, mener flere ledere. I en undersøgelse, som Lederne foretog tilbage i 2012, tilkendegav nemlig flere end hver fjerde leder – 27 pct. - at det i høj/meget høj grad er en kommunikativ udfordring at gennemføre opsigelser.

Så kodeordene for at gennemføre en opsigelse på en respektfuld måde må være fokus på kommunikation og træning af samtaler, og hellere én gang for meget end for lidt. Medarbejdere vil altid huske den måde, de bliver opsagt på, og selvom situationen er ubehagelig, vil det altid være positivt, hvis lederen bliver husket for, at forløbet var ordentligt og professionelt gennemført.

De ledere, der eksekverer afskedigelser, risikerer selv at blive afskediget. Derfor er det – også i denne sammenhæng – en god rettesnor at behandle andre, som man selv ønsker at blive behandlet.

Klumme i Berlingske den 4. januar af direktør hos Lederne Vibeke Skytte.

Vibeke Skytte

Vibeke Skytte

Vibeke Skytte er fast klummeskribent i Berlingske, hvor hun hver søndag skriver om et nyt perspektiv på ledelse enten gennem personlige erfaringer eller med udgangspunkt i Ledernes nye undersøgelser. Klummerne bringes både i den trykte avis og på Business.dk.

Vibeke Skytte er direktør for afdelingen Job og Ledelse og har det overordnede ansvar for Team Ledelse, Arbejdsmiljø og Uddannelse.