Mit Lederne

Debat

Ny skolelederuddannelse bør have fokus på sektormobilitet

11. juni 2018

DEBATINDLÆG AF UDDANNELSESCHEF THOMAS CHRISTENSEN PÅ ALTINGET.DK: Som omtalt på Altinget : Uddannelse den 30. maj har regeringen præsenteret en ny model for skoleledernes uddannelse. I Lederne ser vi med stor tilfredshed konturerne til en ny og spændende skolelederuddannelse, som kommer til at bestå af en halvdel med obligatoriske moduler og fokus på generelle og almene kompetencer og en halvdel med fokus på de kompetencebehov, der særligt knytter sig til skoleledelse.

Det er en model, Lederne generelt anbefaler til lederuddannelser både i den private og offentlige sektor. Og fra årsskiftet kan denne modulopbyggede diplomuddannelse gøres endnu mere up-to-date ved at supplere med de såkaldte fagspecifikke kurser, hvor nye og aktuelle kompetencebehov kan spilles ind.

Den nye model for diplomuddannelsen i ledelse er en anerkendelse af, at ledere, uanset om de er skoleledere, sundhedsfaglige ledere eller ledere i den private sektor, har mange ensartede ledelsesopgaver. Det er f.eks. personaleledelse, konfliktløsning, forandringsledelse, kommunikation, de svære samtaler, forhandling og planlægning.

Men når samfundet investerer i to-tre-årige uddannelser til de enkelte ledere, er det vigtigt, at vi anerkender og måske også fremmer, at skoleledere ikke er født til denne gerning og måske heller ikke skal være skoleledere resten af deres karriere. Den tankegang gælder ikke kun skoleledere, men i princippet alle ledere i den offentlige og private sektor.

Den gruppe, der nu skal arbejde videre med studieordningen for den nye skolelederuddannelse, bør derfor opmærksom på, at mobilitet mellem sektorerne er utrolig vigtig – også blandt ledere. Vi har ikke brug for, at den offentlige sektor lukker sig om sig selv, men tværtimod åbner op i forhold til den private sektor. Lederne indgår gerne med vores viden og holdninger til udformningen af studieordningen, og konkret har vi syv forslag, der vil styrke offentlige lederes – herunder skoleledernes – kompetenceudvikling:

  • De tre første grundmoduler på diplomuddannelsen i ledelse sammensættes af ledere fra både den private og offentlige sektor – også gerne på tværs af forskellige typer arbejdspladser og brancher
  • De tre sidste moduler på diplomuddannelsen i ledelse gøres branchespecifikke, så de f.eks. er 100 procent målrettet skoleledelse, sundhedsledelse, byggeledelse mv.

  • Fagspecifikke kurser anvendes til en slags turboudvikling af akutte kompetencebehov, der kan supplere og efterfølgende meriteres ind i lederuddannelsen

  • Forsøgsvis oprettes og udbydes fag som summer school

  • Forsøgsvis etableres løbende optag og eksamen for at øge fleksibiliteten

  • Indsatsen for at skabe innovative, blendede læringsformer styrkes.

  • Der laves en læringskontrakt mellem lederen og dennes nærmeste leder