Mit Lederne

Debat

Nødvendigt med lederaftale i det offentlige

18. juni 2018

DEBATINDLÆG AF FORMAND SVEND ASKÆR I POLITIKEN: Allan Søgaard Larsen, formand for Regeringens Ledelseskommission slog i går i Politiken til lyd for, at ledere i det offentlige i højere grad skal have mulighed for selv at forhandle deres vilkår på plads i individuelle aftaler frem for at være underlagt overenskomster. 

Det har han fuldstændig ret i. Det er nemlig helt afgørende for bedre ledelse i det offentlige, at de offentlige ledere udvikler en tydelig lederidentitet.

 

Som leder har man en særlig loyalitetsforpligtelse over for sin arbejdsgiver.

Denne loyalitetsforpligtelse og det særlige lederansvar bør understreges ved, at arbejdsmarkedets parter indgår nye aftaler om ledernes løn- og ansættelsesvilkår. Det er netop det, Ledelseskommissionen anbefaler.

Der skal på godt dansk være sammenhæng mellem det, kommunalbestyrelsen beslutter, og det der foregår i klasseværelset i 5. b. og på ældrecenteret

Formand for Lederne Svend Askær

Denne loyalitetsforpligtelse og det særlige lederansvar bør understreges ved, at arbejdsmarkedets parter indgår nye aftaler om ledernes løn- og ansættelsesvilkår. Det er netop det, Ledelseskommissionen anbefaler.

 

Ledere i den offentlige sektor bør have egen forhandlingsret gennem egen lederorganisation, der sikrer lederne en uafhængig position i aftalesystemet, som det er tilfældet for ledere i den private sektor. Sådan er det ikke i dag, hvor de offentlige ledere typisk er medlem af samme organisation som deres medarbejdere.

De offentlige ledere er givet et særligt ansvar og forventes at lede i klar overensstemmelse med de politiske mål og prioriteringer, som Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser fastlægger. Der skal på godt dansk være sammenhæng mellem det, kommunalbestyrelsen beslutter, og det der foregår i klasseværelset i 5. b. og på ældrecenteret.

Lederne bør til gengæld for deres loyalitet kunne regne med fuld opbakning fra det politisk-administrative system. Hvis lederne ved, at de kan regne med opbakning fra forvaltning og politikere, kan de agere mere sikkert i rollen som leder.

Derfor er det helt nødvendigt med en diskussion af de offentlige lederes position i den danske aftalemodel. Det spørgsmål bør Moderniseringsstyrelsen tage fat på i en analyse af den danske model.