Mit Lederne

Debat

Netværk er værdifuldt - også for kvinder

20. december 2017

VIBEKE SKYTTES KLUMME I BERLINGSKE OG PÅ BUSINESS.DK: Ofte, når jeg er sammen med lederkolleger på alle niveauer, benytter jeg lejligheden til at gøre reklame for professionelle netværk med andre ledere. Værdien af netværk kan nemlig ikke overvurderes – uanset, om vi taler inspiration til det daglige lederjob i almindelighed og udfordringerne i jobbet i særdeleshed, om at skabe nye relationer eller det handler om netværk som døråbner til nye job- og karrieremuligheder.

For nylig talte jeg med en yngre kvinde, som har haft meget stor gavn af at gå til møder i en netværksgruppe udelukkende for kvindelige mellemledere. Denne type af kønsadskilte netværk kan der være argumenter både for og imod, men essensen for den pågældende leder var, at hendes udbytte havde været kæmpestort og at hun havde forladt alle de netværksmøder, hun hidtil havde deltaget i, med følelsen af at blive beriget. Samtidig havde hun også oplevet flere situationer, hvor hun kunne bidrage med viden og ideer til gavn for andre deltagere.

Den nye generation af kvinder på arbejdsmarkedet er langt bedre til at gøre opmærksom på sig selv, stille krav og være åbne om deres høje ambitioner

Direktør hos Lederne Vibeke Skytte

Min snak med den pågældende kvinde fik mig til at tænke på et interview, jeg læste tidligere på året i Berlingske med Danmarks første kvindelige general Lone Træholt. Her luftede hun den interessante iagttagelse, at kvinder skal blive meget bedre til at bruge og indtræde i netværk.

”Mænd bruger det at netværke helt fra barndommens leg. Det er fuldstændig naturligt for dem. Jeg forstod det først efter omkring 30 år i Forsvaret, selv om det foregik omkring mig. Indtil da fokuserede jeg på at være dygtig og gøre mit job. Det måtte række. Det rækker også, men der åbnes flere muligheder, når det kombineres med netværk,” sagde Lone Træholt.

Videre hed det fra generalen:

”Kvinder skal blive bedre til netværk. Det er en måde at gøre sig synlig på. Heldigvis har unge kvinder fået en anden opdragelse og har lettere ved at bide til bolle på de krævende job end kvinder, der som jeg selv er vokset op med klassiske kønsmønstre. Men kvinder er nogle gange for dårlige til at sælge sig selv”.

LÆS OGSÅ: Ledere bruger netværk når de vil have nyt job

Grundlæggende har jeg det altid lidt svært, når mænd og kvinder – og for den sags skyld drenge og piger – sættes i meget kategoriske båse: ”Kvinder er sådan og mænd er sådan!” Ikke desto mindre er den skinbarlige virkelighed, at der dels fortsat er en stor overvægt af mænd i topledelse, dels er virkeligheden jævnfør Ledernes nye og netop offentliggjorte lønstatistik, at der for 15. år i træk er en markant forskel på den løn, som mandlige og kvindelige ledere får.

Så med disse triste fakta in mente er det alligevel værd at lytte, når Lone Træholt og andre kommer med bud på forklaringer på nogle af de kønsmæssige forskelle i arbejdslivet. Og jeg tror helt afgjort, Lone Træholt har en pointe, når hun peger på, at der er en tendens til, at mange kvinder, som er vokset op med klassiske kønsrollemønstre, generelt har sværere ved at gøre opmærksom på sig selv end mænd og derfor blandt andet kan have sværere ved at indgå i netværk. Mange af disse kvinder er hårdtarbejdende og pligtopfyldende, både på arbejdet og i hjemmet, og måske også lidt for ”pæne” og tilbageholdende, når der opstår jobmuligheder, når de forhandler løn og når det i øvrigt gælder om at sætte sig selv forrest.

LÆS OGSÅ: Bedre arbejdsvilkår for alle kan få flere kvinder til tops

Og så er der jo, ikke at forglemme, prioriteringen. Dét at gå til et netværksmøde og beslutte sig for at bruge nogle timer af en dag på dét er jo en prioritering og samtidig en bortprioritering af andre opgaver. Og her er der nok en tendens til, at mænd er bedre til at beslutte sig for, at der skal være tid i kalenderen til eksempelvis netværksmøder.

Men der er håb forude. For heldigvis oplever jeg, på linje med Lone Træholt, at den nye generation af kvinder på arbejdsmarkedet er langt bedre til at gøre opmærksom på sig selv, stille krav, være åbne om deres høje ambitioner – og om nødvendigt også engang imellem benytte de spidse albuer.

Sidste uges klumme af Vibeke Skytte

Om Vibeke Skytte

Vibeke Skytte

Klummen er bragt i Berlingske den 20. december 2017, hvor direktør hos Lederne Vibeke Skytte er fast klummeskribent. Hver onsdag skriver hun et nyt perspektiv på ledelse enten gennem personlige erfaringer eller med udgangspunkt i Ledernes nye undersøgelser. Klummerne bringes både i den trykte avis og på Business.dk.

Vibeke Skytte er direktør for afdelingen HR & Administration