Mit Lederne

Debat

Motivation er en kerneopgave i ledelse

13. december 2017

KLUMME AF VIBEKE SKYTTE I BERLINGSKE OG PÅ BUSINESS.DK: Når jeg er sammen med venner og familien, kommer vi meget ofte til at tale om arbejde og i den forbindelse også om, hvad der egentlig motiverer os i dagligdagen. I de fleste tilfælde ender vi med at tale om ledelse, og det gør vi, fordi det for os, som for mange andre medarbejdere, er ledelse og ikke mindst den nærmeste leder, der er afgørende for, om vi både trives og motiveres på jobbet. 

At leder og ledelse har en afgørende betydning for motivation og trivsel kan i mange tilfælde også ses i sammenhæng med fratrædelser, hvor det ikke er ualmindeligt, at det er nærmeste leder, der er enten årsag eller medvirkende årsag til et stillingsskift.

 

Hvordan nærmeste leder udøver sin ledelse, er derfor bestemt ikke uvæsentligt, og det stiller unægteligt krav til den enkelte leder, som hele tiden skal være opmærksom på, at det i prioriteringen af de mange daglige arbejdsopgaver ikke må være den direkte personaleledelse, der stryges af listen. Det tror jeg heller ikke, at nogen ledere bevidst fravælger, men presset fra andre opgaver kan gøre, at mange oplever at have væsentligt mindre tid til ledelsen og motivationen af medarbejderne, end de grundlæggende ønsker.

Dét at motivere sine medarbejdere er efter min mening én af kerneopgaverne for en leder og bør som udgangspunkt ikke være en udfordring, for det hører med til faget ledelse

Direktør hos Lederne Vibeke Skytte

Problemstillingen belyses i en undersøgelse fra november i år. Her har Lederne og analyseinstituttet YouGov spurgt 2.335 ledere, hvad de ser som den største udfordring i lederjobbet, og 30 procent af de adspurgte peger på opgaven med at motivere og lede medarbejdere.

 

Dét at motivere sine medarbejdere er efter min mening én af kerneopgaverne for en leder og bør som udgangspunkt ikke være en udfordring, for det hører med til faget ledelse. Men dét, der kan være den helt store udfordring, kan måske være at finde tiden til at være en nærværende leder. For mange ledere er dagligdagen blandt mange andre opgaver også præget af eksempelvis driftsopgaver, og derfor bliver tiden til ledelse ofte knap.

 

LÆS OGSÅ: Ledelsestræning skaber både motivation og resultater

 

Medarbejdernes motivation er afgørende for, at der bliver leveret et godt stykke arbejde, og dermed også for virksomhedens bundlinje, og derfor kan jeg ikke se, at der findes nogen god undskyldning for ikke at prioritere tid til medarbejderne. Men jeg har forståelse for, at det kan være svært at finde tiden, når kalenderen er fuld af aftaler og opgaver.

 

I hvor stor stil, man skal motivere medarbejderne, kan være lidt af en balancegang. Nok skal vi som ledere være både nærværende og i konstant dialog med vores medarbejdere, men medarbejderne ønsker også at få spændende og udviklende arbejdsopgaver, have indflydelse og selvstændigt kunne arbejde med problemstillinger. Dosseringen af ledelse kan være uhyre svær, og derfor kan jeg godt forstå de ledere fra den fornævnte undersøgelse, som peger på motivation og ledelse som en udfordring. For meget ledelse kan få en medarbejder til at føle sig kontrolleret – og for lidt ledelse kan give oplevelsen af ledelsessvigt med risiko for følgevirkningen manglede motivation.

 

LÆS OGSÅ: Største udfordring ved lederjobbet er at motivere medarbejdere

 

Det er en vigtig ledelsesopgave at motivere sine medarbejdere, og en rigtig vigtig faktor i fastholdelse af medarbejdere. At motivere sine medarbejdere betyder for mig at sikre, at de har tilstrækkeligt med udfordringer, der skal være en vis grad af medindflydelse, og så skal der selvfølgelig også være ros og anerkendelse undervejs.

 

Motivation hænger i høj grad sammen med arbejdsglæde. Og er man som medarbejder eller leder motiveret til sit arbejde, oplever man også den dejlige følelse, som det er at glæde sig til at møde ind på arbejde uanset, om det er mandag eller fredag, sommer eller vinter. En følelse, som nærmeste leder, men også i høj grad den enkelte medarbejder, har stor indflydelse på.

Om Vibeke Skytte

Vibeke Skytte

Klummen er bragt i Berlingske den 13. december 2017, hvor direktør hos Lederne Vibeke Skytte er fast klummeskribent. Hver onsdag skriver hun et nyt perspektiv på ledelse enten gennem personlige erfaringer eller med udgangspunkt i Ledernes nye undersøgelser. Klummerne bringes både i den trykte avis og på Business.dk.

Vibeke Skytte er direktør for afdelingen HR & Administration

Sidste uges klumme af Vibeke Skytte