Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Mødedisciplinen har trange kår

31. maj 2017

KLUMME AF VIBEKE SKYTTE I BERLINGSKE OG PÅ BUSINESS.DK: I sidste uge offentliggjorde Lederne en ny undersøgelse om møder og mødekultur med fokus på blandt andet mødedisciplin. Eller, måske rettere: Manglen på mødedisciplin.

Det kniber nemlig gevaldigt med disciplinen, når der bliver holdt møder på virksomhederne i Danmark. Ifølge undersøgelsen oplever flere end hver tredje leder, at mødedeltagere kommer for sent. Og ikke nok med det: Hver tredje leder har også den erfaring, at en eller flere mødedeltagere har fokus rettet mod den medbragte smartphone frem for mødets indhold.

Helt præcist 37 procent af de 1.847 adspurgte ledere vurderer, at en eller flere deltagere ”ofte” eller ”hele tiden” kommer for sent til virksomhedens interne møder.  34 procent oplever ofte/hele tiden, at mødedeltagere svarer på e-mails og sms´er under møderne, mens hver fjerde adspurgte leder konstaterer, at mødedeltagere svarer på arbejdsrelaterede telefonopkald under møder.

FRA SAMME UNDERSØGELSE: Mange ledere bruger tid på overflødige møder

Men er det så ikke bare fordi, kunne man måske tænke, at det er en gangbar adfærd på de pågældende arbejdspladser? Undersøgelsens svar er et klart nej til dén teori. Der er således et klart misforhold mellem på den ene side virksomhedens kodeks og på den anden side måden, man går til og deltager i møder. Kun ni procent af lederne oplyser, at det er accepteret at komme for sent til møder, og kun 12 procent siger god for at maile og skrive sms´er, mens man sidder i møde.

Nogen vil måske tænke, at man ikke kan stå i vejen for udviklingen, og at de nye generationer på arbejdsmarkedet har et mere afslappet forhold til mødetider og brugen af smartphones. Men jeg synes helt klart, at resultaterne i undersøgelsen må være et vink med en vognstang til lederne – og især mødelederne – om at tage action. Gabet mellem, hvad der er acceptabel adfærd og hvordan lederne oplever, at det reelt står til med mødedisciplinen, er bekymrende stort og afspejler manglende respekt. Og det kan ikke (bort)forklares med generationsforskelle.

Det er mødelederens ansvar kun at invitere de relevante deltagere og designe en proces, så alle får taletid og motiveres til at involvere sig

Direktør hos Lederne Vibeke Skytte

De møder, jeg leder, starter til tiden. Det betyder, at er mødet indkaldt til klokken 10, skal der være en helt særlig årsag, hvis ikke mødet starter klokken 10. Min erfaring er, at hvis man først begynder at acceptere to, fem eller ti minutters forsinkelse, starter det en uhensigtsmæssig lavine, og pludselig er 10:00 blevet til 10:15 – med den konsekvens, at de, der kommer til tiden, spilder et kvarter af deres arbejdsdag.

Og når det gælder mødedeltagere, som er mere interesserede i deres smartphone end i, hvad der bliver talt om på mødet, bør man overveje at italesætte den manglende disciplin – især hvis det sker gentagne gange. Måske er forklaringen på Facebook-besøget eller Google-søgningen, at den pågældende keder sig? Eller måske handler det om, at vedkommende ikke føler sig inddraget tilstrækkeligt i diskussionen på mødet?

LÆS OGSÅ: Særlig disciplin at være en dygtig mødeleder

Hvis en eller flere mødedeltagere har mere travlt med iPhonen end at ytre sig, bør det således også sætte tanker i gang hos mødelederen. Det er mødelederens ansvar kun at invitere de relevante deltagere og designe en proces, så alle får taletid og motiveres til at involvere sig. Sidder halvdelen af mødedeltagerne med en telefon i hånden, er der noget, som indikerer, at evnen til at inddrage alle kunne være bedre.

Og så er der jo, som bekendt, ingen regler uden undtagelse. Der kan selvfølgelig være tilfælde, hvor der er brug for at skrive noter elektronisk, hvor man bruger den nye teknologi til hurtigt at finde en nødvendig oplysning, eller hvor en mødedeltager afventer et vigtigt opkald fra en kunde, og derfor ved mødets start beder om lov til at forlade lokalet, når kunden ringer. I de tilfælde vil det mildest talt være upassende, hvis mødelederen begynder at uddele irettesættelser.

Nå, jeg skal videre til dagens næste møde. Og det starter nu!

Om Vibeke Skytte

Vibeke Skytte

Klummen er bragt i Berlingske den 31. maj 2017, hvor direktør hos Lederne Vibeke Skytte er fast klummeskribent. Hver onsdag skriver hun et nyt perspektiv på ledelse enten gennem personlige erfaringer eller med udgangspunkt i Ledernes nye undersøgelser. Klummerne bringes både i den trykte avis og på Business.dk.

Vibeke Skytte er direktør for afdelingen Job og Ledelse og har det overordnede ansvar for områderne Arbejdsmiljø og Uddannelse. Derudover har Vibeke Skytte ansvar for Ledernes Økonomifunktion, intern HR og Ejendom.