Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Medarbejderudvikling øverst på to-do-listen

17. februar 2016

Klumme af direktør Vibeke Skytte til Berlingske og Business.dk

Udvikling og fastholdelse af gode medarbejdere er den vigtigste ledelsesudfordring for danske ledere i de kommende tre år – men også psykisk arbejdsmiljø har høj prioritet

Selvom det kan lyde som en frase fra side 1 i den store klichebog, er der noget om snakken, når man siger, at der sjældent er to dage, som er ens i et lederjob. Langt de fleste ledere oplever, at jobbet konstant udvikler sig, at udfordringerne forandres i takt med, at verden forandres, og mange dage ender helt anderledes, at man forestillede sig fra morgenstunden.

LÆS OGSÅ: Ledere skal ikke forbruge men skabe robuste medarbejdere

Trods forandringerne og uforudsigeligheden – som for mange af os i parentes bemærket er et stort plus ved jobbet – er der dog ikke desto mindre også en række røde tråde i et lederjob. Udfordringer, der kommer igen og igen. Punkter, der altid vil optræde på lederens to-do-liste. Og jeg tror ikke, jeg træder nogen ledere med personaleansvar over tæerne, når jeg hævder, at udvikling af og omsorg for medarbejdere samt fokus på at kunne rekruttere nye, dygtige medarbejdere er en evigtgyldig stor og vital lederopgave.

Ny undersøgelse understreger ledernes fokus på kompetente, opkvalificerede og motiverede medarbejdere.

Direktør hos Lederne Vibeke Skytte

I slutningen af januar offentliggjorde Lederne en ny undersøgelse, foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov baseret på svar fra 4.240 ledere, som belyser, hvilke ledelsesopgaver og -udfordringer, der set med ledernes øjne er de vigtigste. Og øverst på listen står netop udvikling og fastholdelse af gode medarbejdere, som ifølge 90 procent af lederne har "stor" eller "meget stor" betydning i de næste tre år. Andelen af ledere, som retter søgelyset mod netop medarbejderne, både dem, der allerede ér inden for folden, og dem, som man påtænker at tilbyde et job, er steget, siden Lederne i 2012 foretog en tilsvarende undersøgelse.

Når netop dén valgmulighed topper hitlisten over punkter, som lederne i den nye undersøgelse har sat hak ved, understreger det ledernes fokus på, at kompetente, opkvalificerede og motiverede medarbejdere er helt afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne. Den økonomiske krise er lagt bag os, og som leder gælder det i disse år om at have de helt rigtige medarbejdere på de vitale poster – men det gælder samtidig om, at de pågældende medarbejdere har nogle vilkår og rammer, der får dem til at performe bedst muligt. Og, måske ikke mindst, at de har nogle interessante og spændende arbejdsopgaver, som gør, at de ikke begynder at se sig om efter nye udfordringer i en tid, hvor jobmobiliteten er stor og ledigheden faldende.

Moderne ledere har en kæmpestor opgave i at sikre, at medarbejderne trives.

Direktør hos Lederne Vibeke Skytte

Noget andet, som stadig flere ledere betegner som en vigtig ledelsesopgave, er at skabe et godt, psykisk arbejdsmiljø – og det hænger, som jeg ser det, snævert sammen med punktet med at udvikle og fastholde medarbejdere. Et godt psykisk arbejdsmiljø vægtes nu højt af syv ud af ti ledere, mens det i 2012 var 56 procent, der tillagde det stor betydning.

LÆS OGSÅ: Kan man lede uden om stress?

Ledelse handler om at skabe gode resultater gennem andre – nemlig gennem sine medarbejdere. Og moderne ledere har en kæmpestor opgave i at sikre, at medarbejderne trives, får forfinet og udviklet deres kompetencer og er i nogle rammer og arbejder under nogle betingelser, hvor de både kan præstere optimalt, men også fungere. Og med "fungere" mener jeg blandt andet få livet til at hænge sammen – også den del af livet, som foregår uden for arbejdspladsen.

Man skal blot kaste et hurtigt blik på statistikkerne over stress blandt ledere og medarbejdere for at blive mindet om, hvad konsekvensen af dårlig trivsel eller for stort arbejdspres på jobbet kan være. Det er så ubetinget en ledelsesopgave at håndtere medarbejdernes stress. Men det er absolut også en ledelsesopgave at forsøge at sikre, at medarbejderne slet ikke kommer dertil, hvor det er nødvendigt at sætte stress øverst på dagsordenen.

LÆS OGSÅ: Fremtidens ledere giver magten til medarbejderne

Om Vibeke Skytte

Vibeke Skytte

Klummen er bragt i Berlingske den 17. februar 2016, hvor direktør i Lederne Vibeke Skytte er fast klummeskribent. Hver onsdag skriver hun om et nyt perspektiv på ledelse enten gennem personlige erfaringer eller med udgangspunkt i Ledernes nye undersøgelser. Klummerne bringes både i den trykte avis og på Business.dk.

Vibeke Skytte er direktør for afdelingen Job og Ledelse og har det overordnede ansvar for Team Ledelse, Arbejdsmiljø og Uddannelse.

14. marts: Master Class i motivation, trivsel og performance

Få indblik i, hvordan du forener motivation, trivsel og performance med udgangspunkt i positiv psykologi, og mød forsker i positiv psykologi Hans Henrik Knoop.