Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Ledere skal ikke forbruge men skabe robuste medarbejdere

05. januar 2016

Mental robusthed er det nye buzzword på arbejdsmarkedet. Virksomheder efterspørger i stigende grad medarbejdere, der er robuste og kan klare et hårdt og omskifteligt arbejdsliv uden at bukke under. Den gode leder nøjes dog ikke med at ansætte hårdføre folk, men hjælper alle medarbejdere med at udvikle den robusthed, som vil få dem til at trives bedre i arbejdslivet.

I takt med at antallet af stressede danskere vokser, er mental robusthed blevet et nyt buzzword på arbejdsmarkedet. I stillingsopslag efterlyses i stigende grad robuste og solide medarbejdere, som underforstået kan klare mosten i et strabadserende og omskifteligt arbejdsliv med højt tempo og stort pres.

LÆS OGSÅ: Stress som medaljens bagside

Mental robusthed er noget vi alle besidder i en eller anden grad. Det er psykisk modstandskraft, også kaldet resiliens, der hjælper os helskindede igennem hårde perioder og tilbage til vores grundform efter modgang og kriser. Det er altså en god ting at have. Og det er en god ting at udvikle og at træne, fordi det kan styrke vores evne til at håndtere hverdagens udfordringer og vores generelle trivsel. Mental robusthed er til gengæld ikke en vaccine, der kan beskytte os imod et arbejdsliv med menneskefjendske systemer, håbløs ledelse, meningsløse opgaver og uklare mål. En forestilling om at "hvis vi er robuste, kan vi klare hvad som helst" er både absurd og moralsk afsporet. For selvfølgelig skal vi ikke bydes, hvad som helst, selv ikke, hvis vi var i stand til at udholde det.

Mental robusthed viser sig i mødet med modgang. Det udvikles i en proces, hvor vi gradvist bliver bedre til at håndtere vanskelige udfordringer eller situationer. Gradvist! Udfordringerne skal være passende, ikke overvældende.

Ledelsesrådgiver og coach hos Lederne Rikke Andreasen

Når virksomheder ved nyansættelser efterspørger robusthed, kan det være en kortsigtet strategi. Ganske vist er der forskel på, hvor robuste vi er i udgangspunktet, når vi træder ind på en arbejdsplads. Men det er netop kun et udgangspunkt, et sted at starte. En ligeså vigtig og mere langsigtet strategi vil være, at arbejdsgivere finder ud af, hvordan de gennem den daglige ledelse, ordentlige rammer og en sund organisationskultur kan støtte og styrke medarbejdernes robusthed. Dysfunktionelle organisationer og dårlig ledelse - såvel som fravær af ledelse – er nedbrydende for selv de mest solide typer.

LÆS OGSÅ: Bliv den bedste leder, du kan blive

Lederen skal kende sine medarbejdere

Mental robusthed viser sig i mødet med modgang. Det udvikles i en proces, hvor vi gradvist bliver bedre til at håndtere vanskelige udfordringer eller situationer. Gradvist! Udfordringerne skal være passende, ikke overvældende. Lederens opgave her er at hjælpe med at styre arbejdspresset, så det ligger på et niveau, hvor det stimulerer og ikke paralyserer medarbejderne. For at ramme det rette niveau skal lederen kende sine medarbejdere og deres kapacitet i forhold til en given udfordring på et givent tidspunkt. Folk er som bekendt forskellige, og vi reagerer ikke ens på det samme pres. Samtidig vil der over tid være udsving i vores robusthed afhængigt af, hvor udfordrede vi er på andre fronter i vores liv. Så det er ikke en enkel ledelsesmanøvre at sikre den rette balance. Og slet ikke for mellemledere som oftest er dem, der er tættest på medarbejderne, og derfor har bedst mulighed for at vurdere den enkelte medarbejders eller det enkelte teams robusthed, men som ikke altid har den fornødne indflydelse til at regulere arbejdspresset. Ansvar uden tilstrækkelig indflydelse er netop en stor kilde til stress hos mange af de mellemledere, jeg møder som rådgiver, såvel som det er en velkendt kilde til stress hos medarbejdere.

En anden væsentlig faktor er at have øje for medarbejdernes styrker og sørge for, at de får dem i spil i dagligdagen. At hjælpe dem til at bruge sig selv rigtigt på en måde, hvor de både trives og præsterer godt.

Ledelsesrådgiver og coach hos Lederne Rikke Andreasen

Et fælles ansvar

Det er vigtigt at huske på, at der er mange faktorer at arbejde med, når man vil styrke robustheden hos medarbejderne, såvel som hos sig selv. Relationer er én faktor: Når vi har mennesker i vores liv, der støtter os, er omsorgsfulde, og som vi kan bede om hjælp, boostes vores robusthed og modstandskraft. Omvendt er dårlige relationer og konflikter, der håndteres uhensigtsmæssigt, en energidræner. Også på arbejdet. Man kan styrke arbejdsmæssige relationer på forskellige måder, og lederen kan begynde med at se på sin egen adfærd og sin måde at kommunikere på.

En anden væsentlig faktor er at have øje for medarbejdernes styrker og sørge for, at de får dem i spil i dagligdagen. At hjælpe dem til at bruge sig selv rigtigt på en måde, hvor de både trives og præsterer godt. At anerkende deres indsats, deres initiativ og det de gør godt, og undlade at fokusere overdrevent på de fejl, de begår undervejs.

LÆS OGSÅ: Engagement og ros går hånd i hånd

At kunne se meningen med det, man laver, er endnu en væsentlig kilde til robusthed. Her kan ledere hjælpe ved ikke udelukkende at tale om nøgletal og KPI’er, men også om, hvad hver enkelt bidrager med ind i fællesskabet, og ved at definere hvilken forskel man er med til at skabe for andre.

Er medarbejderes robusthed så kun ledelsens ansvar? Nej, ikke udelukkende. Hver enkelt medarbejder har et ansvar for sin personlige robusthed. Det vil eksempelvis sige et ansvar for at opføre sig ordentligt overfor andre, for at have en vis indsigt i sine styrker og sårbarheder og i, hvad der er vigtigt for ens trivsel og præstationer.

Ledere har et ansvar for at støtte den enkeltes udvikling af robusthed. Ligesom det er i alles interesse at medarbejderne er fagligt kompetente, er det i alles interesse, at de også er søstærke. Som et absolut minimum har ledere og virksomhed et medmenneskeligt, et forretningsmæssigt og et samfundsmæssigt ansvar for ikke at undergrave den robusthed, medarbejderen har med sig, når han eller hun træder ind på arbejdspladsen.

Hjælp til dig

Kursus: Mental styrketræning for ledere

Få udviklet og trænet dine mentale færdigheder, så du bliver mere modstandsdygtig og dermed bedre i stand til at møde lederjobbets udfordringer.