Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Leder kan ikke være nær ven med sine medarbejdere

24. maj 2017

KLUMME AF DIREKTØR VIBEKE SKYTTE I BERLINGSKE OG PÅ BUSINESS.DK.     

For snart en del år siden skulle jeg som nyudnævnt leder afskedige nogle medarbejdere i forbindelse med en organisationsændring. Jeg følte mig fagligt klædt på til opgaven, men alligevel var det én af de sværeste opgaver at skulle starte med. Blandt de medarbejdere, jeg skulle sige farvel til, var nemlig en kollega, som jeg gennem en årrække havde fået en meget personlig relation til.

Situationen opstår som oftest – og det var også tilfældet for mig – når en leder rekrutteres internt i virksomheden, og vedkommende dermed går fra at være kollega til at være leder. Der skabes en masse gode relationer på arbejdspladsen, som efterhånden kan udvikle sig til gode venskaber, der rækker ud over det almindelige sociale liv på arbejdspladsen. Relationerne bliver tættere, og stort og småt fra privatsfæren bliver delt, ligesom der helt sikkert også tales om jobbet. Men så sker ændringen, som vender op og ned på det hele: Kollegaen bliver til leder. Og dermed opstår dilemmaet: Kan man kan være ven med sine medarbejdere?  

LÆS OGSÅ: Ledere skal turde blande sig i medarbejderes privatliv

Spørgsmålet bliver ofte debatteret blandt nyudnævnte ledere, og hvis jeg tænker tilbage på min egen situation for år tilbage, vil jeg svare et klart nej. Men jeg er helt sikker på, at der vil være andre, som har en anden opfattelse, og ja, det kan måske godt lade sig gøre for nogen, men så vil det efter min opfattelse bestemt ikke være uden konsekvenser.

Der er stor forskel mellem venskab og interesse, og den forskel skal man som leder evne at balancere

Direktør hos Lederne Vibeke Skytte

Personligt mener jeg ikke, at det for mig som leder er muligt at være ven med mine medarbejdere, bl.a. fordi jeg som leder er nødt til at være handlekraftig og have en god dømmekraft, og de egenskaber vil efter min mening blive kraftigt svækket, hvis jeg bliver for personlig med mine medarbejdere. Der vil simpelthen komme alt for mange personlige følelser i spil, og skal der træffes virkelig ubehagelige beslutninger, f.eks. afskedigelser eller omstruktureringer, vil det være svært at bevare den nødvendige professionelle, objektive tilgang.

At ledelse og venskab med sine medarbejdere i min optik er en dårlig idé må endelig ikke forveksles med, at man som leder ikke må interessere sig for sine medarbejdere – det skal man i allerhøjeste grad. Der er stor forskel mellem venskab og interesse, og den forskel skal man som leder evne at balancere.  

Som ny leder kan det være meget svært lige pludselig at vænne sig til en ny rolle, hvor man tidligere har været meget tæt på sine kollegaer, til nu at skulle have en vis distance. Og for mange ledere betyder det, at de kan føle sig meget ensomme, indtil de har fået opbygget nye relationer på det niveau, hvor de nu befinder sig.  

KLUMME AF VIBEKE SKYTTE: Godmorgen medarbejder - har du sovet godt i nat?

Men hvordan tackler man konkret situationen, hvis man som ny leder skal forholde sig til en medarbejder, man som medarbejder er blevet ven med – måske for flere år siden? Skal de tætte, venskabelige bånd partout kappes med det samme? Svaret er meget individuelt og handler blandt andet om, hvorvidt man skal være nærmeste leder for sin ven. Uanset hvad, er man som leder nødt til at være bevidst om, at når man siger ja til ledelse, foretager man et valg af side, der vil sætte venskabet under pres. I mange tilfælde er den logiske konsekvens at starte en eller anden form for afvikling. Det betyder ikke, at det behøver være en total skilsmisse, men der vil aldrig være plads til et tæt personligt venskab, hvis lederen skal bevare sin autoritet.

Er der tale om et venskab, der er blevet så tæt og vigtigt for begge parter, at hverken leder eller medarbejder ønsker at ændre på det, kræver det, at man bliver enig om at trække en skarp linje mellem det private og det arbejdsrelaterede: Ingen snak om det arbejdsrelaterede, når man ses privat, og ingen privat snak, når man mødes på jobbet. Det kan måske lykkes – men det vil uundgåeligt i én eller anden grad forstyrre lederrollen.

Om Vibeke Skytte

Vibeke Skytte

Klummen er bragt i Berlingske den 24. maj 2017, hvor direktør hos Lederne Vibeke Skytte er fast klummeskribent. Hver onsdag skriver hun et nyt perspektiv på ledelse enten gennem personlige erfaringer eller med udgangspunkt i Ledernes nye undersøgelser. Klummerne bringes både i den trykte avis og på Business.dk.

Vibeke Skytte er direktør for afdelingen Job og Ledelse og har det overordnede ansvar for områderne Arbejdsmiljø og Uddannelse. Derudover har Vibeke Skytte ansvar for Ledernes Økonomifunktion, intern HR og Ejendom.