Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Kvinder passer børn, mens mænd passer karrieren

05. juli 2017

KLUMME AF DIRKETØR VIBEKE SKYTTE I BERLINGSKE OG PÅ BUSINESS.DK.          

For et par måneder siden havde Berlingske og Business.dk en interessant artikel om kønsfordelingen i IKEA i Danmark. Det er lykkedes IKEA at opnå ligestilling mellem kønnene – vel at mærke både blandt medarbejdere og ledere – og i forhold til ledelseslaget er dét desværre lidt af et særsyn i dansk erhvervsliv.

Helt præcis 49,9 procent af lederne i IKEA Danmark er af hunkøn, mens 50,1 procent af lederne er mænd. Dermed er møbelkoncernen i Danmark så tæt på den officielt definerede målsætning om en 50/50-fordeling blandt både medarbejdere og ledere, som man overhovedet kan være.

LÆS OGSÅ: Familieliv blokerer for flere kvinder i ledelse

Og hvordan er det så gået til? Jo, det handler – fremgik det af artiklen – ganske enkelt om, at når IKEA skal ansætte en ny medarbejder eller leder, kigger man på erfaringer, egenskaber, kvalifikationer og kompetencer – og sidder man med to lige gode kandidater af hvert sit køn, bliver målsætningen om ligestilling mellem kønnene afgørende for, hvem der får jobbet.

Eksemplet IKEA er interessant i en tid, hvor vi i forhold til lederposter må erkende, at der stadig er endog meget lang vej til en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder i Danmark. Vi ligger på en lidet flatterende global 78. plads, når det kommer til andelen af kvinder i ledelse, overhalet af lande som Ghana og Guatemala, og i Europa ligger Danmark på en 19. plads ud af 28 lande.

Man vil kunne understøtte ligestillingen på lederposter, hvis man fra politisk side kigger på, hvordan familierne kan blive aflastet fra nogle af de praktiske opgaver i hjemmet

Direktør hos Lederne Vibeke Skytte

Der er mange årsager til de sørgelige tal. Ifølge en ny undersøgelse fra Lederne er den væsentligste forklaring, at kvinderne i højere grad prioriterer familien. I undersøgelsen, der offentliggøres i sin helhed til efteråret, er begrundelsen om kvinders prioritering af familien topscorer blandt en række årsager, som de 2.335 adspurgte ledere har kunnet vælge imellem. Derudover peger mange på de arbejdstider, som et lederjob indbefatter, samt det faktum, at der er ”en mandsdomineret kultur” i toppen af virksomhederne.

Der er slet ingen tvivl om, at mange kvinder fortsat ser en lederkarriere som et fravalg af deres familieliv, hvorfor mange kvindelige lederspirer bevidst fravælger lederjobbet til fordel for familien. Men sådan behøver det ikke at være. Der findes heldigvis masser af gode eksempler på, at et job som leder sagtens kan gå hånd i hånd med at være et dedikeret familiemenneske. Der er bare stadig for mange fordomme og få rollemodeller til, at dén fortælling for alvor er trængt igennem hos de dygtige, potentielle kvindelige (top)ledere.

LÆS OGSÅ: Mænd motiveres af løn - kvinder har mere lyst til personaleledelse

Når det så er sagt, er der givetvis stadig i mange hjem en traditionel – lad os bare kalde det gammeldags – fordeling af opgaverne. Så jeg tror også, at man vil kunne understøtte ligestillingen på lederposter, hvis man fra politisk side kigger på, hvordan familierne kan blive aflastet fra nogle af de praktiske opgaver i hjemmet, som kvinder traditionelt set tager større ansvar for. Man kan som inspiration rette blikket over på den anden side af Øresund, hvor svenskerne har en succesrig ordning, som betyder, at udgiften til at få udført praktisk arbejde i hjemmet dækkes. Hvorfor ikke give danske familier samme fradragsmulighed?

Den førnævnte nye undersøgelse fra Lederne viser i øvrigt, at der er forskel på de kvindelige og mandlige lederes syn på årsagerne til den manglende kønsbalance i ledelse. For eksempel peger 37 procent af de mandlige ledere på ”den mandsdominerede kultur i toppen af virksomhederne” som forklaring, mens det gælder for hele 47 procent af de adspurgte kvindelige ledere. Virkeligheden er, at så længe der kun – eller næsten kun – sidder mænd i en virksomheds ledelse, vil den manglende diversitet uden tvivl smitte af på kulturen. Det er en skam for ligestillingen, men det er også en skam ud fra en rent økonomisk tilgang. Flere undersøgelser har nemlig vist, at virksomheder med større diversitet i ledelsen tjener flere penge.

Om Vibeke Skytte

Vibeke Skytte

Klummen er bragt i Berlingske den 5. juli 2017, hvor direktør hos Lederne Vibeke Skytte er fast klummeskribent. Hver onsdag skriver hun et nyt perspektiv på ledelse enten gennem personlige erfaringer eller med udgangspunkt i Ledernes nye undersøgelser. Klummerne bringes både i den trykte avis og på Business.dk.

Vibeke Skytte er direktør for afdelingen Job og Ledelse og har det overordnede ansvar for områderne Arbejdsmiljø og Uddannelse. Derudover har Vibeke Skytte ansvar for Ledernes Økonomifunktion, intern HR og Ejendom.