Mit Lederne

Debat

Kære nye kommunalpolitikere I har en hastesag

18. januar 2018

DEBATINDLÆG AF BERIT TOFT FIHL, POLITISK SEKRETARIATSCHEF HOS LEDERNE. BRAGT I JYLLANDS-POSTEN DEN 3. DECEMBER.

Røgen fra kommunal- og regionsrådsvalget er ved at lægge sig, og inden længe er det 1. januar, hvor nyvalgte og gamle kommunalpolitikere kan tage plads i byrådssalene rundt omkring i Danmark. Der er god grund til at ønske de nye byrådspolitikere tillykke med valget – og når dét er sagt, er det vigtigt at rette fokus mod særligt én udfordring, som vi i Lederne håber, nye såvel som gamle lokalpolitikere vil sætte meget højt på dagsordenen fra dag ét.

 

Vi har nemlig en fælles udfordring. Selv om beskæftigelsen stiger måned for måned og, hvis udviklingen fortsætter, vil slå nye rekorder i starten af 2018, skal lokalpolitikerne på beskæftigelsesområdet kæmpe for at holde liv i opsvinget. Den stigende beskæftigelse er ikke en selvfølge. Der er brug for handling i kommunerne til gavn for kommunens borgere og for virksomhederne.

For der sker også noget med kommunernes indsats, som bliver mere jobrettet, når en borger er vurderet jobparat i stedet for aktivitetsparat.

Berit Toft Fihl politisk sekretariatschef hos Lederne

Helt konkret kræver det en stor indsats i kommunerne for at afhjælpe den mangel på kvalificerede medarbejdere, som virksomhederne og deres ledere oplever i øjeblikket. Manglen på medarbejdere omfatter især, men ikke kun, specialiserede medarbejdere – og i dele af Danmark er manglen på arbejdskraft allerede et kæmpestort problem. Det bekræfter en undersøgelse, som Lederne gennemførte op til kommunalvalget. Blandt vestjyske ledere er tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft ifølge fire ud af ti adspurgte et af de tre områder, kommunalpolitikerne skal prioritere højst efter kommunalvalget.

 

Også blandt sønder- og nordjyske ledere samt ledere fra Vest- og Sydsjælland, Lolland, Falster og Bornholm står tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft højt på listen. Her svarer mellem 33 og 35 procent af lederne, at dét er blandt de tre områder, som kommunalpolitikerne skal prioritere højst efter kommunalvalget.

 

LÆS OGSÅ: Flere ledere tager grundlæggende lederuddannelse

 

Har virksomhederne ikke succes med at finde nye medarbejdere, kan det få store konsekvenser for produktionen. Af den grund får det også store konsekvenser for de områder, som virksomheder ligger i.

Lokalt kan der gøres rigtig meget for at medvirke til at slå beskæftigelsesrekorden og hjælpe virksomhederne med at finde medarbejdere. F.eks. er godt 26 procent af kontanthjælpsmodtagerne jobparate på landsplan. Men det dækker over markante kommunale forskelle. Det betyder ret meget, at kommunerne sender det signal til de pågældende, at vi tror på, at du kan arbejde. For der sker også noget med kommunernes indsats, som bliver mere jobrettet, når en borger er vurderet jobparat i stedet for aktivitetsparat.

 

LÆS OGSÅ: Ledere har fået 2,5 procent i løn

 

Et andet eksempel er, at 10.000 flere kontanthjælpsmodtagere kan komme i arbejde på bare et år, hvis alle kommuner bliver lige så gode som de bedste til at få ledige i job.

 

Tilsvarende er der store kommunale forskelle, når det gælder etableringen af integrationsgrunduddannelse til nytilkomne flygtninge. Det gælder også, når man ser på, i hvor høj grad flygtninge og ikke-vestlige indvandrere er i job på tværs af kommunerne.

Den lokale indsats gør det ikke alene. Der er også brug for at forbedrede muligheder for, at virksomhederne kan rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Nogle af de medarbejdere, som virksomhederne mangler lige nu, bor andre steder i verden. Det er en sag for Christiansborg, som også vil bidrage positivt lokalt. Skaber landspolitikerne forbedrede muligheder for at rekruttere udenlandske medarbejdere, er der ingen tvivl om, at det vil gavne lokalområderne, da udenlandske medarbejdere bidrager stort til så vel virksomheder som statskasse.