Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Hvem sidder der bag skærmen?

19. oktober 2016

KLUMME AF LEDELSESRÅDGIVER HELLE BRUUN MADSEN I JYLLAND-POSTEN OG PÅ FINANS.DK

For nogle år siden talte jeg med en leder, som havde ledelsesmæssigt ansvar for en flok rejsemontører, hvis primære arbejdsplads var det respektive skib, de arbejdede på.  Det skete kun sjældent, at lederen så og talte med sine medarbejdere, og teamet var stort set aldrig samlet på én gang. De særlige arbejdsvilkår stillede store krav til lederens evne til at kommunikere og lede på distancen.  Medarbejderne havde da også flere gange givet udtryk for, at de ikke følte sig tilstrækkeligt set eller hørt af deres leder.

Lederen ville gerne gøre en indsats for at imødegå kritikken. Vi havde herefter en samtale, som skulle ruste ham til at lede mere nærværende trods de særlige arbejdsvilkår. Samtalen resulterede blandt andet i, at lederen besluttede sig for at arbejde på at blive bedre til at tage rundt at besøge sine medarbejdere ombord på skibene.

Jeg har ikke siden hørt, om den pågældende leder lykkedes med sit ”projekt”, men jeg kom til at tænke på ham, da jeg læste en ny undersøgelse fra Lederne. Her svarer flere end hver femte leder, 22 procent, at de dagligt vælger at sende en e-mail eller sms til en medarbejder i situationer, hvor de kunne have valgt at ringe eller henvende sig personligt. 26 procent gør det ugentligt. Undersøgelsen viser samtidig, at når den personlige kommunikation så forholdsvis ofte bliver valgt fra, sker det primært for at sikre dokumentation, og fordi det går hurtigere med e-mail eller sms.

Forfalder vi til skriftlig og mere upersonlig kommunikation som e-mail og sms, misser vi muligheden for at skabe eller vedligeholde en personlig relation

Ledelsesrådgiver hos Lederne Helle Bruun Madsen

Ligesom en stor del af de adspurgte ledere kan vi alle blive fristet til at springe over, hvor gærdet er lavest, og ty til hurtige kommunikationskanaler som e-mail og sms. Personligt kan jeg heller ikke sige mig fri for af og til at sende en e-mail eller en sms til en medarbejder eller kollega i en situation, hvor jeg ligeså godt kunne have rejst mig fra min plads ved skrivebordet og gået direkte hen til den person, som jeg skulle kommunikere med. Og jeg har sikkert også i nogle situationer ”glemt” at tænke over mit konkrete valg af kommunikationskanal.

Det er som sådan ikke noget problem, hvis vi kun gør det engang imellem, men bliver vi for magelige og forfalder til skriftlig og mere upersonlig kommunikation som e-mail og sms, misser vi muligheden for at skabe eller vedligeholde en personlig relation. Det bliver unaturligt og akavet at tale sammen og påvirker i værste fald trivslen og bundlinjen negativt. Spørgsmålet er: Har arbejdspladsen råd til det?

LÆS OGSÅ: E-mails erstatter møder i hver 9. virksomhed

Selv om tallene ovenfor på ingen måde er alarmerende, vil jeg alligevel godt tænde advarselslamperne. Jeg ser nemlig en fare for, at vi – ledere som medarbejdere – er ved at udvikle en kultur, hvor vi hver især gemmer os bag vores skærm eller smartphone, hvor vi ikke får ”trænet” de gode formelle som uformelle samtaler på arbejdspladsen, og hvor det går ud over opbyggelsen og vedligeholdelsen af de personlige relationer.

Som leder skal man være særligt opmærksom på, hvordan og via hvilke ”kanaler” man kommunikerer.  Selv om det i dag er meget almindeligt at være leder på distancen, ændrer det ikke ved, at medarbejdere uanset fysisk placering har brug for nærværende ledelse for at trives og for at kunne præstere optimalt. Nærværende ledelse handler om at se og høre sine medarbejdere og være tilgængelig for dem. Har man mulighed for det, bør man lægge vejen forbi sine medarbejdere, både når man vil vende noget af arbejdsmæssig karakter og for at smalltalke. Det skal helst gøres jævnligt, så det virker naturligt, og for at undgå, at visitten af medarbejderne bliver opfattet som kontrol.

LÆS OGSÅ: Hver anden leder har været på skolebænken i kommunikation

Jeg havde engang en chef, som konsekvent henvendte sig direkte til sine medarbejdere, med mindre hun skulle kommunikere noget, som ligeså godt eller bedre kunne være skrevet på en mail. Min pågældende chef ikke bare handlede situationsbestemt i sit valg af kommunikationskanal, hun var også meget opmærksom på værdien af at have en god personlig relation til sine medarbejdere. Selv om jeg ikke altid var enig med min chef, respekterer jeg hende den dag i dag for at forholde sig til både kanal og indhold frem for ureflekteret at vælge den lette løsning som f.eks. en e-mail. Og trivslen var i øvrigt i top.

Jeg er overbevist om, at vi ville få mere velfungerende arbejdspladser, hvis vi alle – ledere som medarbejdere – begyndte at tænke mere over, hvordan og hvad vi kommunikerer. Gevinsten vil være stærkere relationer, bedre samarbejde, færre konflikter og færre misforståelser.

Om Helle Bruun Madsen

Klummen er bragt i Jyllands-Posten og på Finans.dk den 19. oktober 2016, hvor ledelsesrådgiver hos Lederne Helle Bruun Madsen er fast klummeskribent. 

Helle Bruun Madsen er en del af rådgiverteamet i Ledelse, Ledernes enhed for sparring og rådgivning af ledere. Helle Bruun Madsen har 19 års erhvervserfaring fra arbejdsgiver- og faglige organisationer samt offentlige arbejdspladser.