Mit Lederne

Debat

Gør som Viktor: Tag magten!

20. september 2017

KLUMME AF HELLE BRUUN MADSEN I JYLLANDS-POSTEN OG PÅ FINANS.DK.

Ligesom ca. én million andre danskere sad jeg klistret til tv-skærmen, da den 23-årige badmintonspiller Viktor Axelsen en søndag i august slog den femdobbelte verdensmester Lin Dan og blev verdensmester i badminton. Indrømmet: Jeg har en svaghed for den sympatiske og målrettede unge mand, der allerede som 10-årig i et interview med Fyens Stiftstidende erklærede: "Jeg vil gerne være professionel, når jeg bliver større". En mand, der véd, hvad han vil, og som allerede, fra han var ganske ung, er gået efter ”magten” og nu er nået helt til tops inden for sin sport.

 

Viktor Axelsen vil næppe selv sige, at han har ”magt”, og på det punkt er han på linje med mange af de ledere fra erhvervslivet, jeg er i kontakt med. Gang på gang har det således slået mig, når jeg taler med ledere om deres motivation for at ville være ledere, at de ikke er glade for at tage ordet magt i deres mund. De vil gerne have indflydelse, bestemme, styre og så videre, men magt? Nej tak! Og det til trods for, at ledelsesteoretikere og konsulenter gør sit til at holde diskussionen om magt og ledelse i live, ligesom magt indgår i pensum på de fleste lederuddannelser.

Uanset, om vi kan lide det eller ej, eller om vi forsøger at lukke øjnene, er ledelse og magt uløseligt forbundet

Ledelsesrådgiver hos Lederne Helle Bruun Madsen

At magt ikke er et populært tema blandt ledere bekræftes i en ny og endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra Lederne og YouGov, hvor 2.335 ledere blandt andet er blevet spurgt, hvad deres væsentligste motiver var til at blive leder. Her kommer indflydelse og personlig udvikling ind på henholdsvis første- og andenpladsen. Magt, derimod, ligger helt nede på tiendepladsen. Der er ingen signifikante alders-eller kønsmæssige forskelle.

 

Jeg tror, at en væsentlig del af forklaringen på undersøgelsens resultat er den særlige skandinaviske ledelsesstil, som er kendetegnet ved lav magtdistance, flade organisationer og høj grad af selv-og medbestemmelse. En ledelsesstil, som er dybt forankret i vores kultur og ude på de danske arbejdspladser. Uagtet, at jeg selv har praktiseret denne såkaldte demokratiske ledelsesstil og i øvrigt er stor tilhænger af den, har jeg som ledelsesrådgiver gennem årene fået øjnene op for, at den kan have slagside, hvis vi som ledere lader som om, vi alle er lige, og at vores organisationer er magtfrie.

 

LÆS OGSÅ: Norden for nybegyndere

 

Uanset, om vi kan lide det eller ej, eller om vi forsøger at lukke øjnene, er ledelse og magt uløseligt forbundet. Hvor nogen – for eksempel lederen – har magt til at få andre –  for eksempel medarbejderne – til at udføre en bestemt handling, er der magt tilstede. Min erfaring er imidlertid, at mange af de ledere, som ikke ”vil” magten, eller som helst lader som om, de ikke har den, ofte har svære vilkår og oplever, at deres ledelsesrum bliver indskrænket eller at de helt mister det. Lederne ender i stedet i en daglig kamp med deres medarbejdere, ledelse eller bestyrelse om magten og ledelsesrummet. En kamp, de i yderste konsekvens taber eller opgiver – ofte med ”ar” på selvværdet.

 

LÆS OGSÅ: Magt korrumperer

 

Hvis ledere i højere grad tog magten over deres ledelsesrum, kunne vi undgå mange af de ”ulykkelige skilsmisser” på arbejdspladserne, hvor ledere enten selv vælger at stoppe eller bliver bedt om at stoppe, fordi der er gået kamplads i jobbet. Det kræver en mentalitetsændring samt bevidsthed, mod og handlekraft hos lederen selv. Og det kræver, at lederen forventningsafstemmer og om nødvendigt forhandler med sin chef, bestyrelse og medarbejdere – og det skal ske løbende, ikke først, når skaden er sket.

Om Helle Bruun Madsen

Klummen er bragt i Jyllands-Posten og på Finans.dk den 20. september 2017, hvor ledelsesrådgiver hos Lederne Helle Bruun Madsen er fast klummeskribent. 

Helle Bruun Madsen er en del af rådgiverteamet i Ledelse, Ledernes enhed for sparring og rådgivning af ledere. Helle Bruun Madsen har 19 års erhvervserfaring fra arbejdsgiver- og faglige organisationer samt offentlige arbejdspladser.