Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Godt samarbejde giver energi og plus på bundlinjen

15. juli 2015

Selvom lederne har det overordnede ansvar for at få samarbejdet til at fungere, er det i høj grad også op til medarbejderne at sikre et frugbart samarbejde på arbejdspladsen.

Vi bliver alle på en eller anden måde udsat for ledelse hver eneste dag, og derfor kan man næsten ikke komme uden om, at samtalen ofte drejes hen på emnet, når vi f.eks. er til middagsselskaber, hvor mange samtaler med bordherren eller -damen starter med sætningen ”Og hvad beskæftiger du dig så med?”

Det var ved en sådan lejlighed, at jeg engang kom til at tale med en yngre kvinde, som var ansat som receptionist i en større virksomhed. Hun var utrolig glad for sit arbejde og var egentlig også glad for sit samarbejde med nærmeste leder – og så alligevel ikke.

Jeg tror, man kommer rigtig langt i et godt samarbejde leder og medarbejder imellem, hvis begge parter agerer ud fra værdierne respekt og anerkendelse krydret med værktøjerne dialog og kommunikation.

Vibeke Skytte, direktør hos Lederne

I starten af hendes ansættelsesforhold gik det rigtig fint, og det var klart defineret, hvilke opgaver der hørte under hendes arbejds- og kompetenceområde. Men efter et stykke tid i jobbet var hendes leder begyndt at bede hende om at udføre flere opgaver, som var udenfor hendes normale arbejde i receptionen som f.eks. at give en hånd med ved større arrangementer, hvilket hun havde accepteret. Men da lederen nu også var begyndt at bede hende om at stå yderligere til rådighed for lignende opgaver, hvilket betød, at hun havde længere arbejdsdage end tidligere aftalt, og det ydermere var svært at få taletid hos sin leder til at drøfte situationen, ja, så var den unge kvindes tilfredshed med lederen begyndt at dale.

Ovenstående er et godt eksempel på, hvad der kan medvirke til, at et samarbejde mellem leder og medarbejder ind imellem ikke fungerer helt optimalt, og som kan være med til at skabe en utilfredshed, der vokser, hvis der ikke bliver taget hånd om situationen i tide.

Når en medarbejder ikke er helt tilfreds med samarbejdet, hvilken opfattelse af samarbejdet har lederen så? Det har Lederne sammen med analyseinstituttet YouGov forsøgt at finde et svar på. I en helt ny undersøgelse med titlen ”Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar” har Lederne spurgt ind til, hvor tilfredse ledere og medarbejdere egentlig er med deres samarbejde. Konklusionen er, at 92 pct. af de adspurgte ledere er tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet, mens det for medarbejdernes vedkommende er 67 pct. Undersøgelsen viser også, at der er en klar sammenhæng mellem tilfredshed og om medarbejdernes arbejdsopgaver og ansvarsområder er klart definerede.

Både ledere og medarbejdere er endvidere blevet bedt om at vurdere, hvem der har ansvaret for, at samarbejdet mellem leder og medarbejder er godt, og langt hovedparten blandt både ledere og medarbejdere – henholdsvis 80 pct. og 88 pct. – vurderer, at det er et fælles ansvar. Et resultat, jeg finder ganske glædeligt.

For selvfølgelig er det lederen, der har det overordnede ansvar for at få samarbejdet til at fungere, og det er lederen, der har retten til at ændre og justere i arbejdsopgaver og ansættelsesforhold. Men når det er sagt, så påhviler der også medarbejderen et ansvar. En medarbejder kan ikke bare læne sig tilbage og sige, at tingene ikke fungerer. Der kan så være den udfordring – som i ovennævnte case – at lederen ikke er til at få i tale, men det er i så fald en situation, som skal løses på anden vis.

Ledelse er ikke altid en let disciplin, men den kan blive ekstra svær, hvis man som leder møder modspil i stedet for medspil. Jeg tror, man kommer rigtig langt i et godt samarbejde leder og medarbejder imellem, hvis begge parter agerer ud fra værdierne respekt og anerkendelse krydret med værktøjerne dialog og kommunikation. Et godt samarbejde giver alle god energi til det daglige arbejde og helt sikkert også gode resultater på bundlinjen.

Om Vibeke Skytte

Vibeke Skytte

Klummen er bragt i Berlingske den 15. juli, hvor direktør i Lederne Vibeke Skytte er fast klummeskribent. Hver onsdag skriver hun om et nyt perspektiv på ledelse enten gennem personlige erfaringer eller med udgangspunkt i Ledernes nye undersøgelser. Klummerne bringes både i den trykte avis og på Business.dk.

Vibeke Skytte er direktør for afdelingen Job og Ledelse og har det overordnede ansvar for Team Ledelse, Arbejdsmiljø og Uddannelse.