Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Gode tider for lederes jobskifte

19. april 2017

KLUMME AF VIBEKE SKYTTE I BERLINGSKE OG PÅ BUSINESS.DK: Tiderne er gode, hvis man som leder gerne vil have et nyt job.

I sidste måned offentliggjorde Lederne nye tal, som viser, at flere end hver femte leder således har skiftet job inden for det seneste år. Især blandt yngre ledere og ledere på mellemlederniveau er der blevet underskrevet mange ansættelseskontrakter de seneste 12 måneder. 

Ifølge undersøgelsen, som er baseret på svar fra knap 4.000 ledere, har 22 procent af de adspurgte ledere skiftet job inden for det seneste år, fordelt med 11 procent, der har skiftet stilling internt i virksomheden, og 11 procent, som har fået nyt job i en anden virksomhed.

Jo yngre lederne er, desto større har jobmobiliteten været det seneste år. Blandt ledere under 35 år er det 41 procent, som inden for det seneste år har skiftet stilling, mens det kun er sket for ni procent af lederne på 60 år og derover.

De mange jobskifter det seneste år er også positivt for ledernes lønudvikling

Direktør hos Lederne Vibeke Skytte

Der er set fra min stol flere forklaringer på, at så mange ledere – og især blandt de unge – skifter job. Dels handler det om, at vi har et dynamisk arbejdsmarked, dels at der generelt er stor efterspørgsel på dygtige ledere. Ledernes ledighed har det seneste år ligget på et stabilt, lavt niveau omkring to procent og er med til at tegne et billede af, at ledere p.t. har rigtig gode muligheder for at skifte job både internt i virksomhederne og til job på andre virksomheder. Jeg tror ikke, vi endnu er dér, hvor man kan tale om decideret ledermangel, men når man ser på tallene for, hvor mange virksomheder, der forventer at rekruttere udenlandsk arbejdskraft i 2017 blandt andet på lederniveau, tegner der sig et klart billede af, at der er endog meget stor efterspørgsel på dygtige, innovative ledere.

LÆS OGSÅ: Hver femte leder har fået nyt job det seneste år

De mange jobskifter det seneste år er også positivt for ledernes lønudvikling. Det er i forbindelse med jobskifte, at man som leder for alvor har mulighed for at hæve sin løn – især, hvis der er tale om nyt job i anden virksomhed, men også, når vi taler interne forfremmelser og udvidelser af ansvarsområder. Al erfaring viser, at når man først sidder i et job, er det svært ved den årlige lønregulering at hæve sin løn med mere end gennemsnittet, så derfor gælder det om at sælge sig selv dyrest muligt – og sikre, at man bevarer sin ”markedsværdi” – når man skifter job.

Det er i øvrigt interessant at se, at mellemlederne topper listen over ledere med nyt job. 27 procent af mellemlederne har skiftet arbejde det seneste år, fordelt med 15 procent i et internt jobskifte og 12 procent, der har fået nyt arbejde i en anden virksomhed. Markant færre administrerende direktører,15 procent, har sat signaturen på en ny aftale om ansættelse – syv procent internt i virksomheden og otte procent i anden virksomhed.

Men er det så altid ubetinget godt at skifte job, kan man spørge? Hertil er svaret et klart nej. Jeg tror, at mange ledere vil nikke genkendende til, at det er meget krævende at skifte job. Ofte indebærer et jobskifte en kæmpestor og nødvendig indsats for at afkode kulturen, lære medarbejdere og lederkolleger at kende og sætte sig ind i en måske helt ny branche, nye kunder og nye problemstillinger. Og hertil kommer alle de praktiske udfordringer, som et jobskifte medfører.

LÆS OGSÅ: Især unge ledere sidder sikkert i sadlen

Dét, at et jobskifte er udfordrende på flere niveauer, må aldrig blive en sovepude i forhold til ikke at komme videre i karrieren, når man føler, at tiden er moden, eller når der opstår en gylden mulighed – enten internt eller eksternt. Man skal bare have for øje, at græsset ikke altid er grønnere på den anden side. Så hvis man skifter job for at komme væk fra en tilstand eller en svær udfordring – eller måske kun er lokket af en gulerod i form af mere i løn – frem for at skifte job båret af lysten til de konkrete nye udfordringer, ja, så er det sjældent en god idé.

Om Vibeke Skytte

Vibeke Skytte

Klummen er bragt i Berlingske den 19. april 2017, hvor direktør hos Lederne Vibeke Skytte er fast klummeskribent. Hver onsdag skriver hun et nyt perspektiv på ledelse enten gennem personlige erfaringer eller med udgangspunkt i Ledernes nye undersøgelser. Klummerne bringes både i den trykte avis og på Business.dk.

Vibeke Skytte er direktør for afdelingen Job og Ledelse og har det overordnede ansvar for områderne Arbejdsmiljø og Uddannelse. Derudover har Vibeke Skytte ansvar for Ledernes Økonomifunktion, intern HR og Ejendom.