Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Frivilligt arbejde - for karrierens eller den gode sags skyld?

31. maj 2017

KLUMME AF LEDELSESRÅDGIVER HELLE BRUUN MADSEN I JYLLANDS-POSTEN OG PÅ FINANS.DK:

”Jeg tror ikke på, at I er her, fordi I vil gøre noget godt for andre. I gør det først og fremmest, fordi I selv vil have noget ud af det”. Sådan nogenlunde faldt ordene fra den øverste leder i den frivilligorganisation, som jeg for et par år siden arbejdede i som frivillig nogle timer om måneden, på introdagen for nye frivillige.

Provokerende? Tja, måske. I hvert fald hvis man hører til dem, der går rundt og bilder sig selv og andre ind, at vi hjælper flygtninge fra verdens brændpunkter, træner lilleputterne i fodbold eller rådgiver mennesker med ondt i livet, fordi det er en god sag. Så mange ”rene” idealister findes der simpelthen ikke blandt den halvdel af den danske befolkning, som, har jeg ladet mig fortælle, udfører frivilligt arbejde.  Og ja, lad mig straks tilstå: Jeg var primært drevet af at bruge mine kompetencer fra mit lønnede job i den frivillige sektor. ”Sagen” var det sekundære. Dermed var jeg hoppet med på en trend – et modefænomen, hvor flere og flere engagerer sig i frivilligt arbejde.

Er det overhovedet nødvendigt at have erfaring fra frivilligt arbejde for at være en god medarbejder og leder i dag?

Ledelsesrådgiver hos Lederne Helle Bruun Madsen

En undersøgelse, som Lederne i år har foretaget blandt knap 4.000 ledere, viser, at godt 11 procent af de adspurgte i ”høj” eller ”meget høj grad” tillægger det positiv betydning, at en ansøger til en ledig stilling udfører frivilligt arbejde, mens 28 procent af lederne mener, at den potentielle nye medarbejders frivillige arbejde ”i nogen grad” er et plus, når de ansætter.

Når mere end en tredjedel af lederne ved ansættelser skeler til eller ligefrem lægger stor vægt på kandidaternes frivillige arbejde, giver udsagnet ovenfor pludselig rigtig god mening. Lederen af den pågældende frivilligorganisation havde helt sikkert en pointe, da han satte tingene på spidsen med sin bemærkning om, at vi engagerer os i frivilligt arbejde for vores egen og vores personlige (karriere)projekts skyld samt for at skille os ud fra mængden.

LÆS OGSÅ: Leder for at ændre verden

Det giver mig anledning til at spørge: Er det overhovedet nødvendigt at have erfaring fra frivilligt arbejde for at være en god medarbejder og leder i dag? Behøver vi, for at bringe os nærmere drømmejobbet, at lægge timer, for en hel dels vedkommende endda rigtig mange timer, i den frivillige sektor? Nej, det mener jeg ikke, med mindre jobbet er af en særlig karakter, hvor erfaring med frivilligt arbejde ligefrem er en forudsætning for at kunne klare det.

Jeg medgiver, at medarbejdere og ledere, som engagerer sig i frivilligt arbejde, signalerer overskud og engagement, og at de pågældende mennesker får udviklet eksisterende eller tilført nye kompetencer inden for eksempel organisering og ledelse er også velkendt. Men den erfaring kan de ligeså godt få andre steder – for eksempel i et andet job, ved at være en del af en familie eller et andet fællesskab, hvor man skal have en hverdag til at gå op i en højere enhed eller ved at arrangere en fest eller en ferierejse.

Min opfordring til ledere og andre, der har det som en del af jobbeskrivelsen at ansætte nye medarbejdere, er at lade være med at falde på halen over, at de måske kommende medarbejdere eller ledere er eller har været engageret i frivilligt arbejde. I stedet bør vi forholde os mere kritisk til, hvad der har motiveret ansøgerne til at bruge tid på frivilligt arbejde, hvor længe ”ansættelsen” har varet, om de har haft flere frivilligjobs samt om og hvordan de konkrete kompetencer, de har fået, matcher det ansøgte job. Svarene på spørgsmålene kunne jo give en pejling om, hvad der i almindelighed motiverer vedkommende, herunder om der er udsigt til, at de bliver i lønmodtagerjobbet i længere tid end det ene år, som er almindeligt i mange frivillige organisationer.

LÆS OGSÅ: Elevrådsarbejde giver lyst til ledelse 

Jeg er sikker på, at langt de fleste af de ledere mv., der rekrutterer nye medarbejdere, er grundige og seriøse i deres søgen efter de bedste medarbejdere. Men hvem kan sige fri for at have ladet sig dupere af en veltalende kandidat, som har prøvet kræfter med måske flere sider af den frivillige sektor?

Hvis vi har en mere nuanceret og kritisk tilgang til ansøgere, som har erfaring fra frivilligt arbejde, vil det efter min opfattelse ikke bare give bedre match af kandidat og job, men også få en positivt afsmittende effekt på frivillige organisationer. Det gælder blandt andre den, jeg tidligere var en del af, så organisationerne i højere grad lykkes med at tiltrække og fastholde frivillige, som ikke blot er drevet af at dyrke deres eget ”projekt” og på kortest mulig tid få ”fyldt” relevant erfaring i CV’et frem mod drømmejobbet, men som rent faktisk bliver lidt længere til gavn for ”den gode sag”.

Om Helle Bruun Madsen

Klummen er bragt i Jyllands-Posten og på Finans.dk den 31. maj 2017, hvor ledelsesrådgiver hos Lederne Helle Bruun Madsen er fast klummeskribent. 

Helle Bruun Madsen er en del af rådgiverteamet i Ledelse, Ledernes enhed for sparring og rådgivning af ledere. Helle Bruun Madsen har 19 års erhvervserfaring fra arbejdsgiver- og faglige organisationer samt offentlige arbejdspladser.