Mit Lederne

Debat

Flere kvindelige flygtninge skal i job

07. maj 2018

DEBATINDLÆG AF SEKTRETARIATSCHEF BERIT TOFT FIHL I JYLLANDS-POSTEN: Nu er næsten hver anden mandlige flygtning i job efter tre år i Danmark. Det er et stort fremskridt sammenlignet med tidligere,  viste en analyse i Jyllands-Posten onsdag.

Desværre viser de tørre fakta også, at der er en kæmpe udfordring med flygtningekvinderne. Her er kun 14 pct. i job efter tre år. Det er simpelthen ikke godt nok. Det er ikke okay, at kvinder på den måde bliver efterladt på offentlig forsørgelse og slet ikke i en situation med mangel på arbejdskraft. 

 

Det er kommunerne, der har den daglige kontakt med flygtningene. Kommunerne må derfor træde i karakter og få skubbet og hjulpet kvinder ud på arbejdsmarkedet.

På et område har kommunerne ændret praksis. I 1. kvartal 2016 var 4 pct. af flygtningekvinderne vurderet parate til at tage et job. Et år senere, i 2017, var det tal steget til næsten 56 pct., og her i 1. kvartal 2018 vurderer kommunerne, at næsten 70 pct. af flygtningekvinderne er parate til at tage et job. Det er stadig færre end blandt mændene, men klart et stort skridt i den rigtige retning.

 

For den enkelte er det et vigtigt signal at blive vurderet jobparat. Men hvorfor er det så ikke lykkedes at få flere flygtningekvinder i job? Det hænger helt sikkert sammen med kultur. Kvinderne kommer fra lande, hvor kvinder ikke er så rigt repræsenteret på arbejdsmarkedet, som tilfældet er i Danmark. Hvis det skal lykkes at få kvinderne ud på arbejdsmarkedet, er det derfor helt afgørende, at kommunerne gør det klart for kvinderne og deres familier, at i Danmark arbejder kvinder. Hvis man ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet, kan man ikke være på offentlig forsørgelse.

 

Men det er langt fra sikkert, at det er nok. Der er også brug for at tænke nyt. Derfor kan regeringens udspil til hurtigere og enklere sanktioner over for ydelsesmodtagere, der ikke reelt står til rådighed, være et godt skub i den rigtige retning i forhold til integrationen af flygtningekvinderne på arbejdsmarkedet. Med udspillet falder en sanktion nemlig med det samme. 

Konsekvenserne ved, at integrationen på arbejdsmarkedet ikke lykkes, er dystre, da det belaster de offentlige kasser med store beløb.