Mit Lederne

Debat

Find årsag til problemet i stedet for fluks at løse det

30. august 2017

KLUMME AF VIBEKE SKYTTE I BERLINGSKE OG PÅ BUSINESS.DK.

Hvad gør man som leder, hvis man bliver præsenteret for et problem? Med fare for at generalisere tillader jeg mig at gætte på, at størstedelen af de mange ledere, jeg kender, vil svare præcis det samme på dette spørgsmål, nemlig at man som leder selvfølgelig løser problemet. Og mange vil givetvis pr. automatik tilføje, at det helst skal ske hurtigt, således at der fluks kan blive sat et flueben på to-do-listen.

Lidt hårdt trukket op? Ja, måske, og det er da også skrevet med et glimt i øjet. Men min oplevelse er nu engang, at vi er mange ledere, som ofte forfalder til at være lige lovligt hurtige på aftrækkeren, når det gælder om at løse et problem, som opstår – frem for først at finde ud af, hvorfor og hvordan problemet er dukket op. Jeg ved godt, at hurtige løsninger nogle gange er nødvendige. Brænder det, kræver det i første omgang vand og ikke en diagnose. Er der minus på bundlinjen, skal det hurtigt muligt vendes til plus. Men hvorfor er branden opstået? Hvorfor er overskud blevet til underskud?

Forfatteren og Harvard Business Review-skribenten Thomas Wedell-Wedellsborg har også den opfattelse, at alt for mange ledere kaster sig over løsninger, før de har diagnosticeret problemet. Det betyder blandt andet, at forandrings- og innovationsprocesser ofte ender uden resultat, lød det fra Thomas Wedell-Wedellsborg i en artikel, der før sommerferien blev bragt i Ledernes digitale tidsskrift Ledelse i Dag.

Det handler om at begrave ”plejer”-tankegangen og de gængse antagelser og opfattelser af, hvordan og hvor hurtigt problemer skal løses

Direktør hos Lederne Vibeke Skytte

Thomas Wedell-Wedellsborg mener, at ledere i dag er alt for forhippede på at handle hurtigt. Han anbefaler, at de bruger mere tid på at sikre sig, at de har forstået problemerne ordentligt, før de begynder at løse dem.

Han har for nylig gennemført et studie blandt 106 topledere fordelt på 17 lande, der viser, at 85 procent af toplederne selv oplever, at deres organisationer er dårlige til at diagnosticere problemer. Typisk forklarer toplederne den manglende diagnosticering af problemer med, at det er for tidskrævende. Mange af de velkendte organisations- og procesværktøjer indebærer nemlig langvarige forandringsprocesser, der skal rulles ud over måneder eller måske endda år.

Dér, hvor ledere skal gøres bedre til at få stillet diagnose af problemer, er ikke i forbindelse med de årlige strategier, men derimod i dagligdagen, når både små og store og tilbagevendende problemer bliver taget op, pointerer Thomas Wedell-Wedellsborg.

Lidt simplificeret kan man sige, at løsningen er at træffe en ledelsesmæssig beslutning om at ville investere de fornødne personale- og tidsmæssige ressourcer til at grave ned i de problemer, som opstår både på den korte og lange bane, frem for at forfalde til snuptagsløsninger. Ifølge Wedell-Wedellsborg kan man nå langt med den metode, som hedder ”reframing”. En metode, han i samarbejde med flere organisationer har afprøvet i en årrække.

KLUMME: Godt eller skidt at være en "stræber"?

Reframing handler om to ting. Den første er kort og godt at stoppe op og spørge sig selv: Hvad er det egentlig for et problem, vi prøver at løse? Det næste er at undersøge, om der kan være andre måder at forstå problemet på. Tit udspringer problemstillinger jo af flere årsager, og derfor findes der ofte flere svar, når problemer skal løses, pointerer Wedell-Wedellsborg ganske rigtigt.

Jeg tror derudover grundlæggende, at det handler om at begrave ”plejer”-tankegangen og de gængse antagelser og opfattelser af, hvordan og hvor hurtigt problemer skal løses. Det kan godt være, at medarbejderne og kunderne er vant til, at lederen altid plejer at have en hurtig løsning. Men nogle gange er et quick fix ikke det rigtige og bedste svar. Og måske skal man stræbe efter at være den leder, som altid forsøger at finde ud af, hvorfor problemerne opstår, frem for at have et image som den, der løser problemerne med det samme.

Om Vibeke Skytte

Vibeke Skytte

Klummen er bragt i Berlingske den 30. august 2017, hvor direktør hos Lederne Vibeke Skytte er fast klummeskribent. Hver onsdag skriver hun et nyt perspektiv på ledelse enten gennem personlige erfaringer eller med udgangspunkt i Ledernes nye undersøgelser. Klummerne bringes både i den trykte avis og på Business.dk.

Vibeke Skytte er direktør for afdelingen Job og Ledelse og har det overordnede ansvar for områderne Arbejdsmiljø og Uddannelse. Derudover har Vibeke Skytte ansvar for Ledernes Økonomifunktion, intern HR og Ejendom.