Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Faderskab er et universalmiddel til sundhed

19. juni 2017

SYNSPUNKT AF MINISTER FOR LIGESTILLING KAREN ELLEMANN OG DIREKTØR BODIL NORDESTGAARD ISMIRIS I JYDSKEVESTKYSTEN.

Faderskab gavner mænds sundhed. Fædre lever simpelthen sundere end ikke fædre. Det sætter en sundhedsuge for mænd (Mens Health Week) fokus på. Men ikke nok med det. En ny kortlægning fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) viser, at faderskabet også kan have en lang række andre positive effekter på fædrenes liv - for børnene, mødrene og familien. Faderskabet er nærmest et universalmiddel til det gode liv og samfund. Det er vores konklusion på kortlægningen, som samler op på de mulige effekter af fædres brug af forældreorlov.

Fædre, der er involveret i deres børn, får mere selvtillid. De er mere trygge og effektive i forhold til forældreskabet. De får en højere grad af trivsel. De bliver udsat for færre ulykker, har lavere dødelighed og er i mindre grad i kon-flikt med loven. Men ikke nok med det. Fædre, der er involverede i deres børn, bliver gode ægtefæller, gode lønmodtagere og gode borgere! Børn med fædre, der involverer sig, klarer sig bedre i skolen, har bedre sociale kompetencer og får et bedre liv som voksne -sammenlignet med børn uden involverede fædre.

Det skal være lige så naturligt, at fædre tager orlov, som at mødre gør det

Minister for ligestilling Karen Ellemann og direktør hos Lederne Bodil Nordestgaard Ismiris

En spørgeskemaundersøgelse, der sammenligner Australien, Danmark, UK og USA, viser, at hvis fædre tager barsel i to uger eller mere omkring barnets fødsel, så får det betydning for fars senere involvering i barnet. I alle fire lande er disse fædre i højere grad involveret i barnets måltider, skiftning af ble og natteroderiet, når der sammenlignes med fædre, der ikke tog fri i forbindelse med fødslen.

Men fars involvering og orlov er også godt for mødrene. Et studie fra Rockwool Fonden viser, at det får en positiv effekt på mødres indkomst og beskæftigelse, hvis fædre tager en større andel af orloven.

Der har siden 2009 været en svag stigning af mænd, der tager en del af den fælles forældreorlov på 32 uger. Men der er plads til forbedring. Det skal være lige så naturligt, at fædre tager orlov, som at mødre gør det. Her har familierne en opgave i at tage debatten og ikke bare slå autopiloten til og lade mor tage orloven.

Virksomheder, ledere og kolleger kan også være med til at fremme fædres involvering og brug af orlov, og der er allerede en lang række virksomheder, der gør en stor indsats.

I efteråret iværksætter regeringen sammen med en række virksomheder og de faglige organisationer Aktion Fars Orlov, som skal fremme fars orlov.

Om Bodil Nordestgaard Ismiris

Bodil Ismiris, direktør hos LederneSynspunktet er bragt den 19. juni 2017 i JydskeVestkysten og på jv.dk. Det fælles synspunkt er blevet til, efter begge skribenter deltog i en debat om kvinder i ledelse på Folkemødet.

Bodil Nordestgaard Ismiris er direktør for Ledernes A-kasse og medlemsrådgivning.