Mit Lederne

Debat

Diversitet skærper ledelseskompetencerne

01. november 2017

KLUMME AF VIBEKE SKYTTE I BERLINGSKE OG PÅ BUSINESS.DK: Ledere, som står i spidsen for mangfoldige teams, får styrket deres kompetencer inden for kommunikation, opbygning af relationer og talentudvikling. Det viser et nyt forskningsprojekt fra ISS.

Ifølge postdoc ved CBS og ISS Lotte Holck og director i People & Culture i ISS Lotte Hjortlund Andersen rummer den daglige ledelse af mangfoldige teams et stort potentiale for at udvikle kompetente ledere, der har en mere fleksibel ledelsesstil. 

 

Forskningen, som er omtalt i Ledernes digitale tidsskrift Ledelse i Dag, viser blandt andet, at ledelse af mangfoldige teams på mange måder ligner situationsbestemt ledelse. Som leder af et mangfoldigt team kan man ikke kun udøve én form for ledelse. Man er i stedet nødsaget til kontinuerligt at tilpasse sin ledelsesstil til teamets sammensætning, de enkeltes teammedlemmers kompetenceprofiler, den sociale og faglige dynamik i teamet og til opgavens karakter.

Hvis man som leder skal have succes med et mangfoldigt team, er man nødt til at være yderst fleksibel i sin tilgang til andre mennesker og have en høj grad af medmenneskelig indsigt

Direktør hos Lederne Vibeke Skytte

Om ledelsesstilen skal være instruerende, coachende, støttende eller delegerende, afgøres af situationen og sammensætningen af kompetencerne i teamet. Og hvis man dertil lægger kulturel, sproglig og uddannelses-, generations- og kønsmæssig diversitet i teamet, kan man lodde dybden af den kompleksitet, som ledere af mangfoldigt sammensatte teams dagligt opererer i.

 

Der er ingen tvivl om, at ledelsesopgaven ind imellem kan være både kompleks og udfordrende, og jo mere mangfoldigt, teamet er, desto større krav stilles der til den enkelte leder. Dertil kommer, at et team kan være særligt mangfoldigt sammensat. Jeg har selv inden for de seneste år, hvor vi hos Lederne bl.a. har ansat medarbejdere med en anden kulturel baggrund, måtte konstatere, at det har krævet et andet og nyt fokus på ledelse. Det har været ganske lærerigt og udmærket at få øjnene op for, at som leder kan man ikke bare gøre ”som man plejer”. Ledelse kræver konstant fokus for at opnå det rette samspil med medarbejderne.

 

LÆS OGSÅ: Største udfordring ved lederjobbet er at motivere medarbejdere

 

At lede mangfoldige teams kræver ikke kun en ”situationsbestemt” ledelsestilgang i forhold til den enkelte medarbejder – det kræver også et særligt fokus at få teamet til at fungere sammen, og det kan for nogle ledere måske være en endnu større udfordring end at lede den enkelte medarbejder. Det forudsætter, at man evner at have en balanceret tilgang, hvor man samtidig med et øget fokus på den enkelte medarbejder, som i en periode måske har brug for en meget coachende leder, også skal evne at bevare stabilitet og ro i resten af teamet.

 

Det er én af erfaringer, jeg selv har gjort i mit arbejde med et mangfoldigt team, at man netop gør en stor indsats for at få den enkelte til at indgå og bidrage i teamet på bedst mulige måde, men at man glemmer teamet, fordi det er selvkørende og ikke kræver så meget ledelse. Det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt og kan give anledning til unødvendige konflikter, og derfor ser jeg allerede her en læring, som lederen hurtigt vil tage til sig, nemlig at det er uhyre vigtigt, at man som leder kan tilpasse sig den situation, man befinder sig i.

 

LÆS OGSÅ: Trivsel på dagsordenen når leder og medarbejder holder møde

 

Jeg tror, at hvis man som leder skal have succes med et mangfoldigt team, er man nødt til at være yderst fleksibel i sin tilgang til andre mennesker og have en høj grad af medmenneskelig indsigt. Og det kræver så igen, at man er autentisk og lægger noget af sin egen personlighed i lederjobbet.

 

Vi kan som ledere lære rigtig meget på diverse uddannelser, og jeg er slet ikke i tvivl om, at dét at få papir på sin lederuddannelse er en rigtig god ide. Men når det er sagt, kan jeg kun tilslutte mig det fornævnte forskningsprojekts understregning af, at der i den daglige ledelse af det mangfoldige team ligger rigtig meget og brugbar læring for lederne.

Om Vibeke Skytte

Vibeke Skytte

Klummen er bragt i Berlingske den 1. november 2017, hvor direktør hos Lederne Vibeke Skytte er fast klummeskribent. Hver onsdag skriver hun et nyt perspektiv på ledelse enten gennem personlige erfaringer eller med udgangspunkt i Ledernes nye undersøgelser. Klummerne bringes både i den trykte avis og på Business.dk.

Vibeke Skytte er direktør for afdelingen HR & Administration

Sidste uges klumme af Vibeke Skytte