Mit Lederne

Debat

Det skal gøres mere attraktivt at springe over muren

25. oktober 2017

KLUMME AF VIBEKE SKYTTE I BERLINGSKE OG PÅ BUSINESS.DK:

Tallene taler deres tydelige, men ganske triste sprog i en ny undersøgelse om jobskifte, som Lederne offentliggjorde i sidste måned: Der er fortsat ganske få ledere, som har mod på og lyst til at skifte deres lederjob i den private sektor ud med en stilling i den offentlige sektor. Viljen til at springe over ”muren” er noget større blandt de ledere, som p.t. bestrider offentlige lederjob – men overordnet set må man konstatere, at sektormobiliteten på ledelsesniveau er skidt kørende.

Ifølge undersøgelsen, som er baseret på svar fra 2.120 ledere, er knap halvdelen af alle lederne enten aktivt jobsøgende eller overvejer at skifte job. Når lederne med jobskifteplaner svarer på, hvor de forestiller sig, at karrieren skal fortsætte, åbenbares en klar forskel på de to sektorer. Mens kun 10 procent af de ledere, som i dag arbejder i en privat virksomhed, forestiller sig at skifte til en anden sektor end den nuværende, er 36 procent af de offentlige ledere klar til at sige ja til et lederjob i den private sektor.

Ledelsesrummet skal gøres større og mere fleksibelt, så også private ledere vil kunne se de udfordrende og spændende muligheder i et offentligt lederjob

Direktør hos Lederne Vibeke Skytte

Men hvorfor er er mobiliteten så begrænset – især hos de ledere, der arbejder i en privat virksomhed? Jeg tror, der er flere forklaringer. Først og fremmest handler det om, at politikerne skal blive langt mere bevidste om deres arbejdsgiveransvar. Mange privatansatte ledere synes, at der er for meget politisk indblanding i den offentlige sektor og for lidt frihed til at lede på den måde, de enkelte ledere gerne vil. Så hvis man vil højne kvaliteten af ledelsen i den offentlige sektor og gøre sektoren mere attraktiv for ledere, der i dag sidder i private virksomheder, tror jeg, at det kræver en kulturændring.

Ledelsesrummet skal gøres større og mere fleksibelt, så også private ledere vil kunne se de udfordrende og spændende muligheder i et offentligt lederjob. Og så skal det både blive lettere at belønne dygtige medarbejdere, der gør en ekstra indsats, og at afvikle samarbejdet med de medarbejdere, som ikke fungerer i jobbet.

Men måske handler det også lidt om fordomme og om den måde, den offentlige sektor ofte bliver fremstillet. De mange negativt ladede historier i medierne om bureaukrati, tidspres og minutiøs registrering i det offentlige kan givetvis være delvist medvirkende til, at nogle privatansatte ledere parkerer enhver idé om nogensinde at blive offentlig leder. Hvorfor hører vi næsten aldrig succeshistorierne?

LÆS OGSÅ: Arbejdsmiljøet er afgørende for fastholdelse af seniormedarbejdere

Når det her er en vigtig sag og ikke bare noget, der kan parkeres i rubrikken ”Det må man da selv bestemme”, skyldes det, at den manglende sektormobilitet har nogle negative konsekvenser. Det gælder for den overordnede kvalitet af ledelsen i begge sektorer, som jeg tror kan blive løftet, hvis der er større udveksling af dygtige ledere. Men det handler også om de kompetencer, den enkelte leder får på sit CV.

Jeg er ikke i tvivl om, at offentlige og private ledere kan lære meget af hinanden. Mange offentlige ledere er eksempelvis mestre i at håndtere krydspres og interessenter, der vil hver sin vej. Omvendt har private ledere også meget at bidrage med til den offentlige sektor, blandt andet fordi de altid har skullet arbejde under den markedskultur, som i højere og højere grad også vinder indpas i det offentlige. Det vil derfor føre til værdiskabelse i begge sektorer og styrke det privat-offentlige samarbejde, hvis sektormobiliteten øges.

LÆS OGSÅ: Højtuddannede ledere er på jagt efter nyt job

I sit regeringsgrundlag skrev regeringen om formålet med at nedsætte en Ledelseskommission blandt andet, at kommissionen skal skabe fundament for, ”at der bliver en større udveksling af ledere mellem den offentlige og private sektor.”

Jeg er derfor spændt på at se de anbefalinger, kommissionen snart kommer med. Forhåbentlig nogle, der kan føre til, at når Lederne næste gang laver en undersøgelse om jobskifteplaner, vil tanken om at springe over ”muren” virke meget mere attraktiv, end tilfældet er nu.

Om Vibeke Skytte

Vibeke Skytte

Klummen er bragt i Berlingske den 25. oktober 2017, hvor direktør hos Lederne Vibeke Skytte er fast klummeskribent. Hver onsdag skriver hun et nyt perspektiv på ledelse enten gennem personlige erfaringer eller med udgangspunkt i Ledernes nye undersøgelser. Klummerne bringes både i den trykte avis og på Business.dk.

Vibeke Skytte er direktør for afdelingen HR & Administration

Sidste uges klumme af Vibeke Skytte