Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Det må aldrig gå af mode at kæmpe for vækst

13. juli 2016

KLUMME AF DIREKØR BODIL NORDESTGAARD ISMIRIS PÅ FINANS.DK. I dag skal en leder både have et velplejet digitalt image, dyrke netværk, være underholdende osv. Men har vi glemt lederens kerneopgaver?

Jeg er tilbøjelig til at give professor Steen Hildebrandt ret, når han til tidsskriftet Ledelse i Dag siger: "Selv om ledere aldrig har haft så mange teorier og redskaber at trække på, oplever jeg ikke, at ledelse er blevet lettere. Tværtimod er det klart blevet vanskeligere at være leder". 

Eller måske rettere: Det er blevet mere kompliceret. Og selv om sigtet i det massive udbud af ledelsesteorier og -redskaber er at hjælpe lederen godt på vej, har det også den negative sideeffekt, at det kræver en mangfoldighed af roller, som en leder skal kunne løfte for at skabe succes.

LÆS OGSÅ: Hele historien om ledelse

Gennem en årrække har vi set, at ledelsesopgaven er blevet bredere og bredere. Det er derfor heller ikke overraskende, at flest ledere i en ny undersøgelse fra Lederne peger på, at den største hindring for at udøve god ledelse er for lidt tid til opgaverne. Det er ikke længere nok at være en leder, der arbejder seriøst på at fremtidssikre forretningen. I dag skal en leder også have et velplejet digitalt image, dyrke netværk, være underholdende og meget, meget mere.

Det må aldrig gå af mode at være tæt på driften, sine medarbejdere og kæmpe for vækst og resultater. Som samfund er vi ganske afhængige af ledere, der kan netop dét.

Direktør hos Lederne Bodil Nordestgaard Ismiris

Tag de sociale medier, hvor der breder sig et voksende "pres" på den enkelte leder om at positionere sig på de nye platforme. Det handler om en skøn blanding af "Corporate og Personal Branding", og så er det også her, alle de unge er. Netværket, skal dyrkes og udvides og meget gerne på nye og alternative måder, der byder på udfordringer til vands, til lands og i luften. Og så skal lederen underholde – "stå på ølkassen", som man siger - og formidle budskaber, så de aktiverer følelser, passion og mening. På moderne dansk hedder det "Storytelling".

Sat lidt på spidsen kan disse "selviscenesættende" aktiviteter være med til at udvande ledelsesrollen, og spørgsmålet er også, hvor meget værdi det egentlig skaber. Er det til syvende og sidst i virksomhedens og medarbejdernes interesse, at lederen bruger sin tid på at agere entertainer? Der er stadig kun 24 timer i døgnet, og paradoksalt nok bliver der således mindre tid til det, det hele burde handle om: nemlig at lede en gruppe mennesker og en virksomhed mod de mål, de har sat sig.

Er det til syvende og sidst i virksomhedens og medarbejdernes interesse, at lederen bruger sin tid på at agere entertainer?

Direktør hos Lederne Bodil Nordestgaard Ismiris

Indrømmet! Lederne har som organisation bidraget til debatten om de mange roller, som en dynamisk leder bør udfylde, og den debat er vigtig. Min pointe er, at de nye roller trækker lederne i flere forskellige retninger og skubber noget andet og måske vigtigere i baggrunden.

LÆS OGSÅ: Ledere skal turde sige nej

Jeg tror derfor, at vi kommer til at se en modreaktion, som vi har set det ske med virksomheder, der nu benhårdt fokuserer på kerneforretningen. På samme måde vil vi se, at det bliver legitimt for lederen at søge tilbage til sin kernerolle og dedikere sine ressourcer dér, hvor man gør virksomheden stærkest. Det må aldrig gå af mode at være tæt på driften, sine medarbejdere og kæmpe for vækst og resultater. Som samfund er vi ganske afhængige af ledere, der kan netop dét.

Erhvervsledere i det 21. århundrede står over for mindst lige så udfordrende, spændende og uforudsigelige opgaver, som da industrialiseringen ramte os for hundrede år siden. Det kræver fokuseret ledelse. Så måske er det ok, at Twitter er forbeholdt opinionsdannere, at alle ledere ikke er med i løbenetværk og at medarbejdernes jobtryghed går foran fredagsunderholdning fra ølkassen.