Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Den svære balancekunst

22. februar 2015

Syv ud af ti ledere mener, at de har ansvaret for at sikre, medarbejderne har en god work-life-balance. Men medarbejderne har også en forpligtelse til at passe på sig selv.

For nylig mødte jeg en gammel bekendt. Snakken gik om løst og fast – herunder vores respektive job – og han fortalte engageret og begejstret om alle de spændende opgaver, han for tiden er i gang med. I halen på sin fortælling om blandt andet igangværende bogprojekter, foredrag og interviews, der alt sammen ligger ud over hans egentlige og i sig selv krævende job, kom erkendelsen af, at han løber endog meget stærkt i øjeblikket for at kunne nå det hele. At han vågner mange nætter med tanker om, hvad han skal huske næste dag. Og at det for tiden er vanskeligt samtidig med de mange arbejdsrelaterede projekter at være ordentligt til stede over for sine børn og ægtefælle.

Der er slet ingen tvivl om, at den virksomhed, hvor min bekendte er ansat, har fornøjelsen af at have en usædvanligt dygtig og passioneret medarbejder, som både passer sit job til UG med kryds og slange og samtidig er fornem ambassadør for virksomheden i mange forskellige fora. Som leder er det skønt at have medarbejdere, som brænder for deres arbejde, og som synes, jobbet er så spændende, at de har svært ved at sige nej til diverse tilbud og forslag, der tikker ind.

Lederen kan og skal ikke tage ansvar for hver enkelt medarbejders privatliv.

Vibeke Skytte, direktør hos Lederne

Men jeg skal heller ikke lægge skjul på, at min samtale med min bekendte sluttede med et par råd fra min side om, at han midt i alle de spændende projekter skal huske at passe på sig selv og sin familie.

I Lederne har vi netop sammen med analysebureauet YouGov lagt sidste hånd på en undersøgelse om work-life-balance, hvor vi blandt andet sætter fokus på, hvorvidt det er ledernes ansvar, at medarbejderne har en god balance mellem arbejds- og privatliv. Ifølge et stort flertal af lederne, 72 procent, er det ”i høj grad” eller ”meget høj grad” ledernes ansvar at sikre, at medarbejdernes work-life-balance er i vater. Kun fire procent af de adspurgte skubber ansvaret for medarbejdernes livsbalance fra sig og svarer ”slet ikke” eller ”i mindre grad”.

Jeg er helt enig med flertallet af respondenter i, at man som leder har et stort ansvar for at sikre trivsel og god livsbalance blandt medarbejderne. Lederne skal facilitere nogle rammer, som gør, at tingene kan hænge sammen for medarbejderne, og det er en vigtig ledelsesopgave at skabe tillid og tryghed, således at medarbejderne ikke holder sig tilbage for at tage en snak med lederen, hvis der for eksempel sker ting på den private front, som i en periode risikerer at påvirke arbejdsindsatsen.

Men medarbejdere – som blandt andre min førnævnte entusiastiske bekendte – har set fra min stol også selv et stort ansvar for, at arbejdslivet og privatlivet går hånd i hånd, og de skal selv agere, hvis tingene begynder at gå skævt. Lederen kan og skal ikke tage ansvar for hver enkelt medarbejders privatliv. 

Det fører mig over til et synspunkt, som jeg til enhver tid gerne vil stå på mål for, nemlig at lederen er rollemodel. Medarbejdere kigger på deres leder – eller ledere – når de definerer, hvordan og hvor meget de vil arbejde, og når de vil afkode virksomhedens normer. Derfor nytter det ikke noget, at lederne i deres handlinger og adfærd gør ét, mens de samtidig prædiker noget andet for medarbejderne. Man kan ikke sammenligne lederes og medarbejderes vilkår og måde at arbejde på én til én – ledere får ofte en højere løn og har ofte et noget højere samlet antal arbejdstimer end medarbejderne. Men som leder har man en forpligtelse til at vise, at der er andet i livet end arbejde, og at netop den gode balance mellem arbejde og fritid er så vital for, at vi kan præstere og levere varen på jobbet.

Klumme i Berlingske den 22. februar af direktør hos Lederne Vibeke Skytte.

Vibeke Skytte

Vibeke SkytteVibeke Skytte er fast klummeskribent i Berlingske, hvor hun hver søndag skriver om et nyt perspektiv på ledelse enten gennem personlige erfaringer eller med udgangspunkt i Ledernes nye undersøgelser. Klummerne bringes både i den trykte avis og på Business.dk.

Vibeke Skytte er direktør for afdelingen Job og Ledelse og har det overordnede ansvar for Team Ledelse, Arbejdsmiljø og Uddannelse.

Kontakt Vibeke Skytte på vs@lederne.dk eller telefon 32833400.