Mit Lederne

Debat

Arbejdspladskulturen skal løftes over laveste fællesnævner

28. februar 2018

KLUMME AF VICEADMINISTRERENDE DIREKTØR BODIL NORDESTGAARD ISMIRIS BRAGT PÅ FINANS.DK: Det kan nedbryde et menneske at blive udsat for seksuel chikane. Derfor skal vi problemet til livs på de danske arbejdspladser. Heldigvis er individet formelt set sikret mod overgreb. Sexchikane er ulovligt og arbejdsgivere er forpligtede til at gribe ind, hvis de får kendskab til tilfælde på arbejdspladsen.  

Men hvad med den såkaldte sexisme; de små-diskriminerende vittigheder, de chauvinistiske bemærkninger ved kaffemaskinen, de letpåklædte kalenderpiger på værkstederne?  I den gode sags tjeneste kan det være oplagt at lovgive om den slags også. Men det skal vi være varsomme med. Man kan ikke lovgive eller skrive sig ud af alt ting. Det er blandt andet derfor, ledelse er en så essentiel del af en arbejdsplads.

Vi kan ikke etablere rettigheden til at lede, hvis vi ikke også tager forpligtelsen med i købet

Viceadministrerende direktør hos Lederne Bodil Nordestgaard Ismiris

Det er og bliver lederens ansvar i det daglige at sikre en stemning og en omgangstone, som alle føler sig tilpas i. Vi skal på arbejdspladserne have forståelse for, at vi er forskellige som mennesker, og at nogle derfor kan have brug for at sige fra før andre. #MeToo-kampagnen har i den senere tid talt sit tydelig sprog om, at alt for mange mennesker har fået overtrådt deres grænser.

 

Derfor er jeg glad for, at både ligestillings- og beskæftigelsesministeren i sidste uge sendte et brev til landets ledere, virksomheder og institutioner. I brevet skriver de to ministre blandt andet: ”Den generelle omgangstone på en arbejdsplads må aldrig være en undskyldning for ikke at gribe ind”.

 

LÆS OGSÅ: Kom seksuel chikane på arbejdspladsen til livs

 

Der er ingen vej udenom: Vi ledere skal træde i karakter og sikre, at det ikke er medarbejdernes individuelle og vilkårlige præferencer eller laveste fællesnævner, som sætter dagsordenen. Vi skal turde bryde tabuet om seksuel chikane, og bruge #MeToo-kampagnen som en kærkommen lejlighed til at tage en aktiv stilling til, hvordan vi bedst muligt forebygger chikane og mobning på vores arbejdspladser. På dette område skal vi møde vores medarbejdere ”på høje forventninger” – der, hvor medarbejderne bør være og ikke nødvendigvis, hvor de er. Vi skal turde sige det nødvendige.

   

Måske blotlægger #MeToo-kampagnen noget mere grundlæggende i ledelsesdisciplinen. Måske er det at forvalte magt med omhu og respekt også noget, der bør adresseres i denne sammenhæng. Med MeToo ser vi nemlig, hvad resultatet er, når magt misbruges.

 

Desto mere vigtigt er det, at der kommer et modsvar fra os, som til dagligt udøver magt i en ledelsesmæssig kontekst. Vi kan ikke etablere rettigheden til at lede, hvis vi ikke også tager forpligtelsen med i købet. Og forpligtelsen er i denne sammenhæng at sikre, at der er klare, kendte og tidssvarende retningslinjer for håndtering af uacceptabel adfærd, og at de håndhæves.

 

Om Bodil Nordestgaard Ismiris

Klummen er bragt på Finans.dk den 28. februar 2018. Bodil Nordestgaard Ismiris er viceadministrerende direktør hos Lederne. 

Hun skriver mest om arbejdsmarkedsforhold og ledelse.