Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Ansæt mig - jeg udfører frivilligt arbejde i fritiden!

21. juni 2017

KLUMME AF VIBEKE SKYTTE I BERLINGSKE OG PÅ BUSINESS.DK: For nylig deltog jeg i et arrangement, hvor størstedelen af de tilstedeværende var engageret i frivilligt arbejde ved siden af deres civile job. Der var blandt andre besøgsvenner og spejderledere, frivillige brandfolk, aktive i Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp, idrætstrænere og mennesker, som bruger en del af deres fritid på skolebestyrelsesarbejde. 

Selv levner mit arbejde ikke tid til lige så meget frivilligt arbejde, som jeg i bund og grund gerne ville udføre, og jeg er på dette område ikke p.t. den rollemodel, jeg gerne vil være. Men det ændrer ikke ved, at jeg grundlæggende beundrer alle de danskere, som lægger liv og sjæl i andet end deres arbejde, og som er medvirkende årsager til de fortsat stolte traditioner, vi har i Danmark, når det gælder frivilligt arbejde.

LÆS OGSÅ: Frivilligt arbejde for karrierens eller den gode sags skyld

I en ny undersøgelse, Lederne har foretaget i anledning af den kampagne, vi afvikler i år under overskriften ”Tag Ansvar”, rettes luppen blandt andet mod frivilligt arbejde. Undersøgelsen viser, at 33 procent af lederne udfører frivilligt arbejde, mens 23 procent svarer, at de ikke p.t. gør det, men tidligere har været engageret i frivilligt arbejde.

At over halvdelen af lederne på de danske virksomheder udfører eller tidligere har udført frivilligt arbejde rejser spørgsmålet, om det har betydning, når lederne ansætter nye medarbejdere. Og det har det faktisk, endda i større grad, end jeg havde forventet. Ifølge undersøgelsen tillægger 39 procent af de adspurgte ledere det i ”høj/meget høj grad” eller ”i nogen grad” positiv betydning, at en ansøger til en ledig stilling udfører frivilligt arbejde. Og der er i øvrigt en klar tendens til, at blandt de ledere, der selv udfører frivilligt arbejde, vejer ansøgerens engagement som spejderleder eller fodboldtræner ekstra tungt

Ansættelse handler i meget høj grad om personlighed, og her er en af brikkerne til puslespillet, hvad den potentielle nye medarbejder laver i sin fritid

Direktør hos Lederne Vibeke Skytte

Grundlæggende mener jeg ikke, at det skal være udslagsgivende for ansættelsen af en ny murer eller regnskabsmedarbejder, om vedkommende i sin fritid er aktiv i en forening. Og det vil være helt forkert partout at sætte lighedstegn mellem en god medarbejder og en frivilligt engageret person. Men den frivillige indsats er omvendt helt klart med til at tegne et billede af den person, man som arbejdsgiver sidder over for, og når man skal ansætte et menneske, handler det nu engang om andet og mere end faglighed.

Bevares, den nye kok skal naturligvis som kriterium nummer ét være dygtig til at lave mad for at komme i betragtning til et ledigt job i virksomhedens kantine. Men en ansættelse handler i meget høj grad også om personlighed, og her er en af brikkerne til puslespillet, hvad den potentielle nye medarbejder laver i sin fritid.

LÆS OGSÅ: Erhvervspsykolog: "Hele mennesket er ikke medarbejder"

Prioriterer man at bruge tid på frivilligt arbejde i en humanitær organisation eller en idrætsklub, vidner det om, at man interesserer sig for sine medmennesker, at man er klar til at påtage sig et ansvar og at man er udadvendt. Sidder jeg over for en potentiel ny medarbejder, som er fagligt velkvalificeret og virker som et behageligt menneske, vil jeg derfor som udgangspunkt betragte vedkommendes eventuelle frivillige arbejde et af de nævnte steder som et ekstra plus til regnskabet.

Når det er sagt, er jeg også godt klar over, at man som leder skal være bevidst om ikke at lade sig dupere af frivilligt arbejde, og der kan være en tendens til, at enkelte ansøgere ”pumper” CV´et op under fritidsinteresserer med at påføre navnene på velgørende, humanitære organisationer. Så på samme måde, som at jeg ved en ansættelse vil spørge ind til ansøgerens professionelle erfaringer, er det også helt legitimt at finde ud af, om ansøgeren reelt bruger sin fritid på frivilligt arbejde – og hvorfor. Man skal således som leder bevare den nuancerede og kritiske tilgang til ansøgere, også til dem, der har erfaring fra frivilligt arbejde.

Om Vibeke Skytte

Vibeke Skytte

Klummen er bragt i Berlingske den 21. juni 2017, hvor direktør hos Lederne Vibeke Skytte er fast klummeskribent. Hver onsdag skriver hun et nyt perspektiv på ledelse enten gennem personlige erfaringer eller med udgangspunkt i Ledernes nye undersøgelser. Klummerne bringes både i den trykte avis og på Business.dk.

Vibeke Skytte er direktør for afdelingen Job og Ledelse og har det overordnede ansvar for områderne Arbejdsmiljø og Uddannelse. Derudover har Vibeke Skytte ansvar for Ledernes Økonomifunktion, intern HR og Ejendom.