Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Fakta om Lederne

Lederne er en interesseorganisation og A-kasse for ledere på alle ledelsesniveauer, fra alle brancher og fra såvel den private som den offentlige sektor. På landsplan tæller organisationen cirka 108.000 medlemmer. Ledernes hovedkontor er placeret i København.

Vision
At gå foran dem, der går forrest.

Organisationen
Lederne har 19 lokalafdelinger rundt om i landet.

Ledernes lokalafdelinger

Medlemsservice
Lederne tilbyder blandt andet rådgivning ved kontraktforhandlinger, juridisk hjælp, lederuddannelse, arbejdsløshedsforsikring, ledelsesudvikling og magasinet Lederne til vores medlemmer.

Medlemsprofil
Gennemsnitsalderen for medlemmerne er 49,5 år. 

Medlemmer i den private sektor tjener i gennemsnit 56.105 kroner om måneden. I den offentlige sektor tjener medlemmerne gennemsnitligt 48.297 kroner om måneden.

Uddannelsesniveauet blandt Ledernes medlemmer er meget varieret. De tre største grupper er faglærte med en erhvervsfaglig uddannelse, kort videregående uddannelse eller mellemlang videregående uddannelse. 

Den største faggruppe blandt Ledernes medlemmer er beskæftiget inden for handel. Andre store brancheområder er rejsebureauer, rengøring og operationel service, bygge og anlæg samt transport. 

Lederne har cirka 31.500 kvindelige medlemmer. Især blandt de nye medlemmer står kvinderne stærkt, fire ud af ti nye medlemmer er kvinder.

Politik
Gennem målrettet indsats over for det politiske system gør Lederne dagligt sin indflydelse gældende for at sikre lederens interesser i forhold til lovgivning og anden offentlig regulering.

På baggrund af blandt andet analyser og undersøgelser fastlægger Lederne en politik på alle væsentlige områder, der har betydning for ledere. Det drejer sig om områder som uddannelses- og erhvervspolitik.

Ledernes seneste undersøgelser

Samarbejde
For at udbrede og fremme ledernes interesser samarbejder Lederne med politikere, myndigheder og arbejdsmarkedets parter.

Lederne er repræsenteret i en lang række råd, nævn og udvalg på både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt niveau. 

Lederne er blandt andet repræsenteret i den europæiske lederorganisation CEC, og medlemmerne har derved automatisk adgang til et omfattende netværk af 1,5 million ledere over hele verden.

Ledernes interessevaretagelse