Få Lederne på besøg

Vil I gerne vide mere om et aktuelt og relevant emne inden for ledelse? Lederne tilbyder gratis oplæg til inspiration og refleksion i jeres virksomhed.

Med Ledernes oplæg kan I og jeres virksomhed sætte fokus på og blive oplyst om aktuelle ledelsesemner og -temaer, såsom motivation, stress og forandringsledelse. Et oplæg varer typisk 1-2 timer og holdes af en af vores spidskompetencer inden for det valgte emne.

Er I interesseret i at booke et oplæg eller høre mere om, hvordan vi kan tilpasse det til jeres virksomhed? Send en mail til Michael Uhrenholt, teamchef i Lederne ved at klikke på "Book her". Husk at oplyse oplæggets titel samt et telefonnummer. Den eneste forudsætning er, at I er minimum 20 deltagere, som er ledere eller betroede medarbejdere.

Ledernes mest populære foredrag

Ledelse i en digital fremtid.
Fremtidens ledelse

Fremtiden er her allerede og er kendetegnet ved større kompleksitet og hastighed i et dilemmafyldt farvand.


 • Hvordan manøvrerer I i de ledelsesmæssige muligheder og udfordringer på den korte og lange bane?
 • Hvordan kan I navigere jeres ledelse på en optimal måde i forhold til jer selv, medarbejderne og virksomheden?
Book her
Fremtidens ledelse.
Ledelse i en digital verden

I dag præges virksomheder i langt højere grad af digitalisering, og det sætter nye krav til ledere.


 • Hvilken betydning har den øget digitalisering for lederrollen?
 • Hvilke udfordringer og opgaver skal I løse for at være rustet til øget digitalisering?
 • Hvordan gør I jer selv og jeres medarbejdere klar til øget digitalisering?
Book her
Styrkebaseret ledelse.
Styrkebaseret ledelse

Når vi arbejder med udgangspunkt i vores styrker, fyldes vi med energi og gejst, og dette gavner både den enkelte medarbejder og hele virksomheden.


 • Hvad er forskellen på kompetencer og styrker?
 • Hvordan kan I og jeres medarbejdere lære at fokusere på styrker og derved skabe resultater på bundlinjen?
Book her
Motivation af medarbejdere.
Motivation af medarbejdere

Som leder er en af kerneopgaverne at skabe grundlaget for, at medarbejderne er motiverede og engagerede.


 • Hvilke værktøjer kan I benytte til at skabe motivation og engagement?
 • Hvordan spotter I medarbejdernes behov?
Book her
Agil ledelse.
Agil ledelse

Få indsigt i, hvordan I kan tage agile principper i brug i jeres arbejde.


 • Hvad er agil ledelse?
 • Hvilken betydning har det for lederrollen?
 • Hvad skal I være særligt opmærksom på, når I arbejder med agilitet?
Book her
Ledelse opad.
Ledelse opad

Ledelse bør både forekomme mellem leder og medarbejder og mellem leder og chef for at sikre effektivitet og en god samarbejdsproces.

 

 • Hvordan bidrager I aktivt til at udvikle relationen mellem jer og jeres leder?
 • Hvilke barrierer hindrer jer i at nå jeres mål, og hvordan overvinder I disse?
Book her
Lederens egen håndtering af stress.
Håndtering af stress hos lederen selv

Lær, hvad stress er, og hvad I skal være opmærksomme på i jeres arbejdsliv, så I ikke rammes af stress.


 • Hvad er forskellen på stress og travlhed?
 • Hvordan kan I undgå at blive ramt at stress?
Book her
Håndtering af medarbejdernes stress.
Håndtering af medarbejdernes stress

Mange ledere oplever, at medarbejdere rammes af stress.


 • Hvordan kan I forebygge og håndtere stress hos medarbejderne?
 •  Hvor kan I få hjælp til denne opgave?
Book her
Ledelse og sygefravær.
Ledelse og sygefravær

Det er en del af ledelsesopgaven at holde sygefraværet nede.


 • Hvordan kan I arbejde med at mindske sygefravær?
 • Hvordan fastholder I bedst langtidssygemeldte medarbejdere?
Book her
Forebyggelse og håndtering af mobning.
Forebyggelse og håndtering af krænkelser

Bliv klædt på til jeres ansvar som ledere i forhold til at håndtere mobning og seksuel chikane.

 
 • Hvordan kan I håndtere mobning eller krænkelser på en værdig og respektfuld måde?
 • Hvilke retningslinjer kan I implementere på arbejdspladsen?
Book her
Kvinder i ledelse.
Få dine styrker i spil – Find din indre leder

Når vi bruger vores styrker og tager afsæt i det, vi er bedst til og får mest energi af, præstérer vi bedre, trives vi bedre og udvikler os bedre.


 • Hvad er jeres styrker, og hvad giver jer energi?
 • Hvordan kan I lede styrkebaseret i hverdagen?
 • Hvad er positiv psykologi, og hvordan kan I bruge det i jeres ledelse?
BOOK HER