Mit Lederne

Nyheder

Pressemeddelelse: Stor optimisme blandt ledere på Bornholm, Lolland-Falster og Vest- og Sydsjælland

01. juni 2018

Sommeren er kommet tidligt til Danmark i år – og det gode vejr i maj får nu følgeskab af sol over erhvervslivet på Bornholm, Lolland, Falster og i Vest- og Sydsjælland.

En ny konjunkturundersøgelse fra Lederne tegner således billedet af et 2. halvår af 2018, der ifølge de lokale ledere vil blive særdeles godt for det private erhvervsliv på Bornholm både når det gælder økonomi og beskæftigelse.

 

Ifølge konjunkturundersøgelsen, der er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov, har 67 procent af lederne på landsdelens virksomheder en forventning om, at omsætningen vil stige i det næste halve år. 24 procent kalkulerer med omtrent uændret omsætning, mens kun 9 procent af lederne tror, omsætningskurverne på landsdelenes virksomheder vil vende nedad i 2. halvår af 2018.

 

Tendensen er den samme, når det gælder virksomhedernes overskud. 55 procent af lederne på Bornholm, Lolland, Falster og i Vest- og Sydsjælland forventer, at overskuddet stiger i det næste halve år, mens 31 procent kalkulerer med uændret overskud. Optimismen ses også på eksportområdet. Her svarer næsten halvdelen af lederne, 49 procent, at der er stigninger i vente i 2. halvdel af 2018.

 

I forhold til beskæftigelsen er forventningen hos majoriteten af lederne i den pågældende landsdel, at vi er på vej ind i et halvår med enten stigende eller uændret beskæftigelse. Blandt de 193 adspurgte lokale ledere kalkulerer 37 procent med, at det samlede antal af medarbejdere stiger det næste halve år, mens 55 procent tror, antallet af ansatte forbliver omtrent uændret. Kun 8 procent af lederne belaver sig på en nedgang i antallet af medarbejdere.

 

Afdelingsformanden for Lederne Vestsjælland Villy Helmer Jørgensen deler de positive forventninger til både økonomiske nøgletal og beskæftigelse i 2. halvår af 2018.

 

- Det er jo generelt gode, optimistiske tal. Her i området tror jeg, at optimismen blandt andet kommer til udtryk i kraft af de byggerier der er i gang i regionen - både sygehusene og Femern-tunnelen til Tyskland. At hele 67 procent af lederne kalkulerer med, at omsætningen i deres virksomhed kommer til at stige, tror jeg har noget at gøre med den automatik der fylder stadig mere i produktionsvirksomhederne i regionen. Vi behøver færre hænder til at producere mere. På den måde hænger det også sammen med den relativt lave andel, 37 procent, som tror, at beskæftigelsen i deres virksomhed vil komme til at stige, siger Villy Helmer Jørgensen.

 

Ledernes konjunkturundersøgelse er baseret på svar fra 2.810 ledere, heraf 193 fra Bornholm, Lolland, Falster og Vest- og Sydsjælland. Alle er ansat på virksomheder i den private sektor. Undersøgelsen i sin helhed offentliggøres i juni 2018.

Kontaktoplysninger

Villy Helmer Jørgensen
Afdelingsformand
Lederne Vestsjælland
Tlf. 4081 5232
E-mail villy.joergensen@lederne.dk

 

Karoline Bloch Sørensen  og Emilie Sølling Hansen
Pressemedarbejdere
Lederne
Tlf. 3283 3456
E-mail kbs@lederne.dk / esh@lederne.dk