Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Generalforsamling 2018

20. marts 2018

Der afholdes generalforsamling i Lederne Vestsjælland,  tirsdag den 20. marts 2017 kl. 18.00 på Kragerup Gods, Kragerupgaardsvej 33, 4291 Ruds Vedby.

Dagsorden for Generalforsamlingen:

1.Valg af dirigent
2.Formandens beretning
3.Regnskab og budget
4.Behandling af indkomne forslag
5.Valg
6.Eventuelt

Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. I ulige år vælges formand og 1-2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges næstformand, kasserer og 1-2 bestyrelsesmedlemmer.

Forslag, herunder navne på kandidater til valg til bestyrelsen, der ønskes behandlet af afdelingens generalforsamling, må være afdelingens formand (Villy Helmer Jørgensen, villy.joergensen@lederne.dk ) i hænde skriftligt senest otte dage inden afdelingsgeneralforsamlingens afholdelse.

I tilknytning til generalforsamlingen vil der være et indlæg og en let anretning:

18.00: Generalforsamling
19.00: Birgitte Dinesen fortæller om Kragerup Gods
19.30: En let anretning.

Tilmelding her.

Tilmeldingsfrist den 12. marts 2018