Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Generalforsamling 2019

24. marts 2019

Der afholdes generalforsamling i Lederne Vestsjælland,  søndag den 24. marts 2019 kl. 11.00 på Sorø Golf Klub,  Suserupvej 7A, 4180 Sorø.

Dagsorden for Generalforsamlingen:

1.Valg af dirigent
2.Formandens beretning
3.Regnskab og budget
4.Behandling af indkomne forslag
5.Valg
6.Eventuelt

Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. I ulige år vælges formand og 1-2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges næstformand, kasserer og 1-2 bestyrelsesmedlemmer.

Forslag, herunder navne på kandidater til valg til bestyrelsen, der ønskes behandlet af afdelingens generalforsamling, må være afdelingens formand (Villy Helmer Jørgensen, villy.joergensen@lederne.dk ) i hænde skriftligt senest otte dage inden afdelingsgeneralforsamlingens afholdelse.

I tilknytning til generalforsamlingen vil der være brunch.

10.00: Brunch
11.00: Generalforsamling

Tilmelding her.

Tilmeldingsfrist den 15. marts 2019