Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Pressemeddelelse: Forventning om stigende omsætning i Nordjylland i resten af 2016

19. maj 2016

2. halvår af 2016 vil blive særdeles godt for erhvervslivet i Nordjylland.

Ifølge en ny konjunkturundersøgelse fra Lederne foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov forventer hovedparten af lederne på de lokale virksomheder i Nordjylland, at 2. halvår 2016 vil blive præget af stigende omsætning, produktion, overskud og eksport. Også på beskæftigelsesområdet er der ifølge de lokale ledere grund til en vis optimisme.

Undersøgelsen viser, at 65 procent af lederne på de nordjyske virksomheder har en forventning om, at omsætningen vil stige i det næste halve år, mens 25 procent kalkulerer med omtrent uændret omsætning. Kun ti procent af lederne tror, omsætningskurverne i de nordjyske virksomheder vil vende nedad i 2. halvår af 2016.

Optimismen går igen i forhold til virksomhedernes produktion såvel som overskud. 64 procent af lederne i Nordjylland forventer, at produktionen stiger i det næste halve år, mens 63 procent kakulerer med stigende overskud. Også her gør det sig gældende, at kun meget få forventer nedgang: Henholdsvis ni og 11 procent af de adspurgte nordjyske ledere svarer, at produktion og overskud vil falde.

Optimismen ses også på eksportområdet. Her svarer 55 procent, at der er stigninger i vente i 2. halvår af 2016.

I forhold til beskæftigelsen er forventningerne hos majoriteten af lederne i Nordjylland, at vi er på vej ind i et halvår med enten uændrede tal eller stigninger. Blandt de 119 adspurgte lokale ledere kalkulerer knap  halvdelen, 45 procent, med, at det samlede antal af medarbejdere forbliver omtrent uændret, mens 50 procent tror, at antallet af ansatte vil stige i resten af 2016. Kun fem procent af lederne belaver sig på en nedgang i antallet af medarbejdere.

Afdelingsformand for Lederne Vendsyssel Karina Fisker glæder sig over de positive forventninger til både økonomiske nøgletal og beskæftigelse.

- Det er dejligt, at tallene er så positive, som de er, og det understreger, at det går fremad i det nordjyske erhvervsliv. En del af optimismen kommer formentlig fra udbygningen af regionens havne og de mange små og mellemstore virksomheder som skyder frem. Vi skal dog stadig have øget fokus på vækst og på at skabe de flere arbejdspladser, som regionens ledere mener, der er grundlag for, siger Karina Fisker.

Ledernes konjunkturundersøgelse er baseret på svar fra 1.619 ledere, heraf 119 fra Nordjylland. Alle er ansat på virksomheder i den private sektor. Undersøgelsen i sin helhed offentliggøres i slutningen af denne måned.

Kontaktoplysninger

Karina Fisker
Afdelingsformand
Lederne Vendsyssel
Tlf. 5151 6842
E-mail karina.fisker@lederne.dk

 

Anita Clausen og Nicolai Fiil
Pressemedarbejdere
Lederne
Tlf. 3283 3436 / 3283 3443
E-mail anc@lederne.dk / nfi@lederne.dk