Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Generalforsamling 2019

14. marts 2019

Der afholdes generalforsamling i Lederne Vendsyssel, torsdag den 14. marts 2019 kl. 18.00 på Hotel Viking, Frederikshavnsvej 70, 9300 Sæby.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1.Valg af dirigent
2.Formandens beretning
3.Regnskab og budget
4.Behandling af indkomne forslag
5.Valg
6.Eventuelt

Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. I ulige år vælges formand og 1-2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges næstformand, kasserer og 1-2 bestyrelsesmedlemmer.

Forslag, herunder navne på kandidater til valg til bestyrelsen, der ønskes behandlet af afdelingens generalforsamling, må være afdelingens formand (Karina Fisker, karina.fisker@lederne.dk ) i hænde skriftligt senest otte dage inden afdelingsgeneralforsamlingens afholdelse.

Program

kl. 18.00: Generalforsamling
kl. 18.45: Jubilarer
kl. 19.00: Spisning
kl. 19.45: Indlæg ved Havnedirektør: Mikkel Seedorff Sørensen

Dørene åbnes kl. 17.20.

Tilmelding her.

Tilmeldingsfrist den 7. marts 2019.