Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Vækst i vente hos erhvervslivet i Sydjylland

27. maj 2015

Der er lagt op til et gyldent efterår for størstedelen af virksomhederne i Sydjylland. Ifølge en ny konjunkturundersøgelse fra Lederne forventer hovedparten af lederne på de lokale virksomheder i Sydjylland, at 2. halvår 2015 vil blive præget af stigende omsætning, overskud og eksport. Også på jobfronten er der pæn optimisme.

Undersøgelsen viser, at næsten to ud af tre, 67 procent, af de adspurgte ledere i Sydjylland forventer, at omsætningen vil stige i det næste halve år, mens 24 procent kalkulerer med omtrent uændret omsætning. Kun ni procent tror, omsætningen i den sydjyske virksomhed er for nedadgående.

Når det gælder virksomhedernes overskud og produktion forudser henholdsvis 65 og 60 procent af lederne, at kurverne vil stige, mens der på eksportområdet er 55 procent, som vurderer, at der er stigninger i vente i 2. halvår af 2015.

I en energimetropol som Esbjerg er det især hos offshore- og vindindustrien, at vi mærker optimismen, og det påvirker væksten i hele lokalområdet.

Lars Møldrup, afdelingsformand, Lederne Sydvestjylland

I forhold til beskæftigelsen er forventningerne hos hovedparten af lederne i Sydjylland, at vi er på vej ind i et halvår med enten stigninger eller uændrede tal. Blandt de 388 adspurgte lokale ledere er forventningen hos 47 procent, at antallet af medarbejdere stiger, 41 procent tror, antallet vil være omtrent uændret, mens hver niende virksomhed, 11 procent, ifølge lederne belaver sig på en nedgang i antallet af ansatte.

Tallene for Sydjylland viser, at der i de kommende seks måneder især bliver brug for faglærte og menige medarbejdere med videregående uddannelser, mens der i mindre grad bliver behov for at øge antallet af ledere og ufaglærte.

Afdelingsformanden for Lederne Sydvestjylland Lars Møldrup genkender billedet og glæder sig over de positive forventninger i Sydjylland.  

- I en energimetropol som Esbjerg er det især hos offshore- og vindindustrien, at vi mærker optimismen, og det påvirker væksten i hele lokalområdet. Vi oplever desuden i Sydjylland, at opsvinget har en positiv indflydelse på beskæftigelsen, fordi virksomhederne begynder at efterspørge kvalificeret arbejdskraft, siger Lars Møldrup.

Ledernes konjunkturundersøgelse er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov og baseret på svar fra 2.381 ledere, heraf 388 fra Sydjylland. Alle er ansat på virksomheder i den private sektor.

Kontaktoplysninger

Lars Møldrup
Afdelingsformand
Lederne Sydvestjylland
Tlf. 2948 4054
E-mail lars.moeldrup@lederne.dk

 

 

 

 

Maja B. Hansen og Katrine Kaare Jacobsen
Pressemedarbejdere
Lederne
Tlf. 3283 3436 / 3283 3443
E-mail mbr@lederne.dk / kkj@lederne.dk