Mit Lederne

Nyheder

Pressemeddelelse: Forventning om stigende omsætning i Sydjylland i 1. halvår af 2017

15. december 2016

1. halvår af 2017 vil blive særdeles godt for erhvervslivet i Sydjylland.

Ifølge Ledernes nye konjunkturundersøgelse, der er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov, forventer hovedparten af lederne på de lokale virksomheder i Sydjylland, at 1. halvår af 2017 vil blive præget af stigende omsætning, produktion, overskud og eksport. Også på beskæftigelsesområdet er der ifølge de lokale ledere grund til optimisme.

Undersøgelsen viser, at 68 procent af lederne på sydjyske virksomheder har en forventning om, at omsætningen vil stige i det næste halve år, mens 26 procent kalkulerer med omtrent uændret omsætning. Kun seks procent af lederne tror, omsætningskurverne i den sydjyske virksomhed vil vende nedad i 1. halvår af 2017.

Optimismen går igen i forhold til virksomhedernes produktion såvel som overskud. 68 procent af lederne i Sydjylland forventer, at produktionen stiger i det næste halve år, mens 63 procent kalkulerer med stigende overskud. Også her gør det sig gældende, at kun meget få forventer nedgang: Henholdsvis fem og syv procent af de adspurgte sydjyske ledere svarer, at produktion og overskud vil falde.

Der er også positive takter på eksportområdet. Her svarer 52 procent, at der er stigninger i vente i 1. halvår af 2017, men det tal er hele 14 procent lavere end ved den seneste konjunkturundersøgelse i foråret, hvor 66 procent forventede stigninger i eksporten.

I forhold til beskæftigelsen er forventningerne hos majoriteten af lederne i Sydjylland, at vi er på vej ind i et halvår med enten uændrede tal eller stigninger. Blandt de 186 adspurgte lokale ledere kalkulerer omtrent halvdelen, 52 procent, med, at det samlede antal af medarbejdere forbliver omtrent uændret, mens 39 procent tror, at antallet af ansatte vil stige i 1. halvdel af 2017. Kun ti procent af lederne belaver sig på en nedgang i antallet af medarbejdere.

Afdelingsformanden for Lederne Sydøstjylland Bent Walter Jensen deler de positive forventninger til de økonomiske nøgletal.

  • Jeg er godt tilfreds, når godt to tredjedele forventer fremgang i omsætning, produktion og overskud. Forventningerne til eksporten er til gengæld lavere end i sidste konjunkturundersøgelse. Jeg tror, at den politiske uro i Europa og USA bærer en del af skylden, fordi jeg oplever gode afsætningsmuligheder for de sydjyske virksomheder. Derfor håber jeg, at det blot er et midlertidigt dyk i forventningerne til eksporten, siger Bent Walter Jensen.

Ledernes konjunkturundersøgelse er baseret på svar fra 1.151 ledere, heraf 186 fra Sydjylland. Alle er ansat på virksomheder i den private sektor. Undersøgelsen i sin helhed offentliggøres i januar 2017.

 

Kontaktoplysninger

Bent Walter Jensen
Afdelingsformand
Lederne Sydøstjylland
Tlf. 7593 2815
E-mail bent.w.jensen@lederne.dk

Karoline Bloch Sørensen og Nicolai Fiil
Pressemedarbejdere
Lederne
Tlf. 3283 3436 / 3283 3443
E-mail kbs@lederne.dk / nfi@lederne.dk