Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Generalforsamling 2019

26. marts 2019

Der afholdes generalforsamling i Lederne Sydøstjylland, tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19.50 på Hotel Hedegård, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Dagsorden for Generalforsamlingen:

1.Valg af dirigent
2.Formandens beretning
3.Regnskab og budget
4.Behandling af indkomne forslag
5.Valg
6.Eventuelt

Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. I ulige år vælges formand og 1-2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges næstformand, kasserer og 1-2 bestyrelsesmedlemmer.

Forslag, herunder navne på kandidater til valg til bestyrelsen, der ønskes behandlet af afdelingens generalforsamling, må være afdelingens formand (Bent Walter Jensen, bent.w.jensen@lederne.dk ) i hænde skriftligt senest otte dage inden afdelingsgeneralforsamlingens afholdelse.

Bent Walter Jensen, formand for Lederne Sydøstjylland gennem mange år fratræder på generalforsamlingen pga. pensionering.
Bestyrelsen indstiller at nuværende næstformand Jan Søe Dybdahl vælges til formand.

I tilknytning til generalforsamlingen vil der være et foredrag.

18.00: Spisning (vælg mellem gule ærter, skipperlabskovs eller økologisk unghane)
19.00: Foredrag - Søren Peschardt 2. viceborgmester Vejle kommune 
19.50: Generalforsamling

Søren Peschardt vil fortælle om hvad der sker i Erhverv-Vejle og om fremtidsmulighederne for erhvervslivet.

Tilmelding her.

Om Søren Peschardt

Charly

Søren Peschardt (S) er 2. viceborgmester i Vejle Kommune, hvor han er valgt for Socialdemokratiet. Han er medlem af Økonomiudvalget, Natur- & Miljøudvalget samt Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati. Søren Peschardt har været valgt som byrådsmedlem i Vejle Kommune siden valget i 2001.
Søren Peschardt er uddannet landmåler. Han arbejder til daglig som landmåler for virksomheden Geopartner Vejle. Privat er Søren Peschardt bosat i Egtved. Han er gift med Dorte, og sammen har parret to børn.