Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Debatindlæg: Forventningsafstemning er nøglen til livsbalance

01. november 2016

Balancen mellem arbejde og privatliv er blevet en stadig sværere kunst art, som mange ledere i Storstrømmen kæmper med.

Debatindlæg af afdelingsformand for Lederne Storstrømmen Helle Bjerregaard Andresen i Folketidende d. 1.november 2016

Forventningspresset stiger i privat- og arbejdslivet, hvilket gør det stadig sværere for regionens ledere at få en fornuftig livsbalance.

En ny undersøgelse fra Lederne viser, at 23 procent af lederne i Vest- ogSydsjælland, Lolland-Falster og på Bornholm ”ofte”eller ”meget ofte” arbejder på fri- eller feriedage.

Det er en bekymrende tendens, som skal tages alvorligt hos både ledere og virksomheder. De fleste ledere ved, at de kan risikere at opgive noget af deres fritid til fordel for arbejde. Det er i perioder okay, men det skal ikke blive et fast element af fritiden og feriedage.

Derfor er det vigtigt, at ledere og deres familier afstemmer forventninger til, hvornår og hvor meget ledere forventer at arbejde, især i en region med så mange pendlere, som Storstrømmen har .Jeg har siden 1998 ofte brugt tre timer om dagen på Køge Bugt motorvejen. Den lange transporttid, som jeg deler med mange af regionens ledere, gør, at jeg er nødt til at prioritere og forventningsafstemme med min familie. Eksempelvis sætter jeg mig ofte foran computeren, når min mand har andre gøremål.

Virksomhederne har også et medansvar for lederes livsbalance. Virksomhederne skal skabe nogle rammer, der giver lederne den fleksibilitet, som de har behov for. Det kan være muligheden for at arbejde hjemme eller gå tidligt, som gør, at familielivet kan fungere sammen i kombination med et lederjob.