Mit Lederne

Arrangementer

Culture eats stress for breakfast

22. oktober 2019

Chefpsykolog i Hartmanns, Louise Dinesen fortæller om relationers betydning for stress og fremtidens lederskab af kultur.

hartmannsForskning tyder på, at vi i fremtiden vil se på kultur og relationer, når vi skal bekæmpe stress. En mere bæredygtig tilgang til kultur stiller imidlertid nye krav til måden, hvorpå vi som ledere, HR og kollegaer forstår, tilgår og opretholder relationer på arbejdspladsen. Et nøgleområde i den nyere stressforskning er relationens betydning for stress. Vi er som mennesker grundlæggende sociale, og er drevet af et behov for at høre til. Det betyder også, at vi har en tendens til at følge flokken. Vi er med andre ord afhængige af, og styret af dem, vi har tilknytning til. Det er således ikke individer alene, men derimod vores relationer til hinanden, som skaber det gode arbejdsliv.
Traditionelle stress-perspektiver har tendens til at fokusere på individets evne til at mestre stress eller på påvirkninger, som kan gøre os syge. Men i arbejdslivet er mennesker oftest forbundet i relationer. Fællesskaber yder stor indflydelse på ressourcer i arbejdslivet. De kollektive forhold vil blive inddraget i fremtidens tilgange til stress, hvilket stiller krav til forståelsen af, hvordan vi også i arbejdet med økonomisk vækst, kan prioritere relationer mellem mennesker. Men udvikling af relationer kræver tid og energi, og forudsætter at vi ved, hvad der konstituerer relationer og psykologisk tryghed mellem mennesker. Skal vi forstå stress og sikre en bæredygtig kurs, skal vi finde svar i den sociale adfærd på arbejdspladsen. Vi skal lade kulturen bekæmpe stress – ikke omvendt.

Go’Morgenmøder med fokus på fremtidens ledelse, trivsel og stress

Lederne Storstrømmen og Hartmanns er sammen værter for tre Go’Morgenmøder i efteråret 2019 med spændende temaer på programmet. Målet er at inspirere og dele viden om fremtidens ledelse, trivsel og stress med kunder, medlemmer og andre interesserede:

Datoer, temaer og oplægsholdere for de tre møder er følgende:

19. september 2019: Fremtidens ledelse – Hartmanns administrerende direktør Anne-Mette Ravn fortæller om ledelse i et arbejdsmarked i konstant forandring, nye kompetencer, generationer og krav til lederen.
22. oktober 2019: Culture eats stress for breakfast - Chefpsykolog i Hartmanns, Louise Dinesen fortæller om relationers betydning for stress og fremtidens lederskab af kultur.
26. november: Trivselsbestemt ledelse og reduktion af sygefravær – Chefkonsulent i Hartmanns, Lene Eriknauer, introducerer Trivselsbestemt Ledelse og deler erfaringerne med at styrke forandringskapacitet samt håndtere og forebygge sygefravær gennem trivselsbestemt ledelse

Følg med her på hjemmesiden.