Personligt Lederskab – Leder, stil skarpt på dine værdier og styrk din position og trivsel

Som leder opererer man i et krydsfelt mellem den øvre ledelse, medarbejdere, kunder osv. og tager konstant stilling til forskellige udfordringer, hensyn og mål. Men hvilket fundament tager man egentligt afsæt i, når man tager beslutninger og viser retning? Undersøgelser peger på, at de færreste ledere er helt bevidste herom. Og meget taler for, at en leder der ikke er helt afklaret om sine værdier og fundament, hurtigt kan føle usikkerhed og mistrivsel i rollen, hvilket kan smitte af på beslutningerne og trygheden hos medarbejderne.

På konferencen stilles der skarpt på, hvordan du bliver klogere på dit personlige lederskab. Du får værktøjer til at kortlægge de erfaringer og værdier, der præger dig som menneske og leder i dag, og teknikker til, hvordan du sætter dem bedre i spil, så du står stærkere og mere overbevisende i rollen. Herefter får du et indlæg om, hvordan du kan præge dine egne ledelsesrammer, herunder hvordan du ved at arbejde aktivt og bevidst med dig selv og din position i din organisation, kan sikre at du i højere grad kommer til at arbejde med de opgaver du er stærk og dygtig indenfor og med de mennesker, du arbejder bedst sammen med. Alt sammen noget der i sidste ende skaber bedre resultater for dig og din organisation. Afslutningsvis, får du et medrivende og inspirerende indlæg om, hvordan du forbedrer din egen trivsel ved at være tro mod dig selv og dine værdier. At være tro mod sig selv styrker dig nemlig som person og leder – både indadtil og udadtil.

Bevar dig selv - robust i dit lederskab


Birgitte Dam Jensen, ledelseskonsulent, ekspert i kropssprog og robusthed

I en verden som udfordrer med tempo, kompleksitet og forandringer er det vigtigt, at du, som leder, kan bevare dig selv i pressede situationer. Få inspiration og konkrete råd til hvordan du udvikler en sund robusthed, og dermed kan bevare en bevidst og sund kontakt til dig selv, og kan, trods pres, bevare dit overblik og medmenneskelighed, tænke dig om og træffe bevidste valg for, hvordan du håndterer de ledermæssige udfordringer du møder i hverdagen.

Kunsten at blive et ordentlig menneske. Dyder og laster i liv og ledelse

Pia Søltoft, teolog, forfatter og ledelsesrådgiver med afsæt i Søren Kierkegaards tanker

Oplægget gør rede for syv laster og syv dyder, som enhver leder må pejle efter, hvis han eller hun vil være et ordentligt menneske og dermed en god leder. En dyd er mere end en værdi. En dyd er handlingsanvisende og opstår gennem handling og tilvænning. Dyder er altså i langt højere grad end værdier egentlige handlingsmarkører. De syv ledelsesdyder er: Ydmyghed, generøsitet, mådehold, retfærdighed, taknemmelighed, barmhjertighed og mod. Mens de syv laster, du skal holde dig langt væk fra, men som de fleste kender ganske godt fra sig selv, er indeholdt i de syv dødssynder: Hovmod, griskhed, nydelsessyge, misundelse, fråseri, vrede og dovenskab. De syv ledelsesdyder skal hjælpe dig til tydelighed og til at styre din organisation stabilt og etisk. De syv ledelseslaster er pejlemærker, du hele tiden skal skele til, så du undgår at havne i en uhensigtsmæssig situation

At komme i gang

 

Mikael Kamber, tidl. Top- og mellemleder, uddannet i positiv psykologi og Mr. News på TV2

Mikael Kamber tager afsæt i de to foregående indlæg og præsenterer en række af de utallige muligheder, du kan vælge imellem, hvis du ønsker at styrke din trivsel. Der er findes nemlig ikke én opskrift på trivsel. Og det er heller ikke vigtigt, HVAD du begynder med. Det vigtige er, AT du begynder. I løbet af oplægget præsenterer Mikael Kamber en metode, der hjælper dig til identificere med den nye vane eller den forandring, som er relevant for dig. En metode der også mangedobler sandsynligheden for, at du rent faktisk kommer i gang. Indlægget bygger på dokumenteret forskning i psykologi og adfærdsdesign og på Mikael Kambers bestseller, ”Sur for en sikkerheds skyld”. Mikael Kamber er kendt som Mr. News på TV2, han har samtidigt mange års ledererfaring både som mellemleder og topleder, og han er uddannet i positiv psykologi i USA. Indlægget bygger på dokumenteret forskning i arbejdsglæde og psykologi og på Mikael Kambers bøger ”Stærkere” og ”Sur for en sikkerheds skyld”. Mikael Kamber er kendt som Mr. News på TV2, han har samtidigt mange års ledererfaring både som mellemleder og topleder, og han er uddannet i positiv psykologi i USA.

Program:

  • 08.00 - 08.30: Registrering
  • 08.30 - 08.45: Velkommen og introduktion v/  Business Lolland-Falster og facilitator, Birgitte Alstrøm
  • 08.45 - 09.30: Bevar dig selv - robust i dit lederskab v/ Birgitte Dam Jensen
  • 09.30 - 09.45: Kort pause
  • 09.45 - 10.30: Kunsten at blive et ordentlig menneske. Dyder og laster i liv og ledelse v/ Pia Søltoft
  • 10.30 - 10.45: Kort pause
  • 10.45 - 11.30: At komme i gang v/ Mikael Kamber
  • 11.30 - 11.45: Afrunding
  • 11.45 - 12.30: Let anretning og networking