Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Tre gå-hjem-møder: Ledelse i hverdagen med afsæt i hjernes spilleregler

Hvordan skaber du rum for refleksion og udvikling af din ledelsespraksis?

En møderækken - hvor du sammen med andre ledere drøfter ledelse i hverdagen, bliver inspireret, får og giver sparring om ledelse.

Der sættes fokus på at du:

  • opnår en større indsigt i din forvaltning af lederrollen, dit mindset, din tilgang til dine medarbejdere og hvilke betingelser du med dine handlinger skaber for dine medarbejderne
  • opnår kendskab til hjernens basale funktioner    
  • opnår kendskab og kan anvende konkrete kommunikations- og feedback værktøjer
  • opnår kendskab til konkrete værktøjer til brug for ledelse af forandringer
  • øger dit netværk med andre ledere.   

Møderækken indeholder en blanding af korte oplæg, dialoger og øvelser i mindre grupper og plenum. Generelt vil oplæggene tage udgangspunkt i hjernens vitale funktioner og spilleregler. Situationer fra praksis kobles med forskellige teorier og ledelsesmodeller, og møderne er baseret på opbygning af fælles viden og deling af erfaringer samt relationsopbygning mellem deltagerne.

1. møde: Hjernen, kommunikation og feedback, 5. september 2018 kl. 17.00 – 20.00
Vores kommunikation fungerer som en lygte. Med vores ord sætter vi spot på, hvad vi oplever har betydning, og hvordan vi definerer vores omgivelser og os selv.
• Hvilke kompetencer er væsentlige, når ledere kommunikerer med deres medarbejdere?
• Hvorfor kan det være vanskeligt at give og modtage feedback?

2. møde: Ledelse af forandringer i hverdagen, 10. oktober 2018 kl. 17.00 – 20.00
Hvordan skaber du betingelser, der giver medarbejdere der handler i det nye og ukendte?
• Forandringers kontekst
• Reaktioner på forandring

3. møde: Hverdagens ledelsesdilemmaer, 22. november 2018 kl. 17.00 – 20.00
Personlige dilemmaer viser sig ofte som almene dilemmaer, og gennem drøftelser og flere perspektiver opnås mulighed for at opnå afklaringer og afgræsninger, der kan føre til problemløsninger
• Drøftelse af typiske ledelsesdilemmaer – fx lavt performende medarbejdere, mødekultur etc.
• Deltagernes egne dilemmaer

 


Om underviseren

KORT OM SOFIE HENRIKSEN
Efter mange års erfaring med ledelse, facilitering, udvikling af praksis- og forandringsprocesser samt ledersparring i større finansiel virksomhed, har hun siden efteråret 2016 også drevet sin egen virksomhed. Virksomheden tilbyder sparring ifm. praksisudvikling, workshops til leder- og personalegrupper om fx Hjernen, kommunikation og feedback, foredrag om hjernevenlige samspil til forældre samt individuel leder- og forældresparring m.m.

Hun er uddannet kandidat i pædagogisk psykologi, bachelor i Uddannelsesvidenskab samt diverse lederuddannelser (drift-, forandrings- og projektledelse). HD Finansiering m.m..
Hun er optaget af samspil mellem mennesker både i symmetriske og asymmetriske relationer, og hun er nysgerrig på, hvordan vi bruger vores liv, og hvad der driver os i alle mulige sammenhænge.