Generalforsamling 2023

Der afholdes generalforsamling i Lederne Storstrømmen tirsdag den 28. marts 2023 kl. 17.00. I forbindelse med generalforsamlingen vil der være et indlæg efterfuldt af en let middag. 

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent 
2. Forpersonens beretning 
3. Regnskab og budget 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg 
6. Eventuelt 

Forslag, herunder navne på kandidater til valg til bestyrelsen, der ønskes behandlet af afdelingens generalforsamling, skal være afdelingens forperson: Helle Bjerregaard Andresen (bhba@lederne.dk) i hænde skriftligt senest otte dage inden generalforsamlingens afholdelse. 

Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. I ulige år vælges forperson og 1-2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges næstforperson, kasserer og 1-2 bestyrelsesmedlemmer.

Program

17.00 Generalforsamling
18.00 Det personlige lederskab, Charlotte Kendall, cand.pæd.psyk
18.45 To retters menu efter kokkens valg

Af hensyn til middagen er tilmelding nødvendig.


Praktiske oplysninger og tilmelding

 

 

Dato: Tirsdag den 28. marts 2023

Kl.: 17:00

Sted:
Hotel Vinhuset
Sct. Peders Kirkeplads 4
4700 Næstved

Deltagere:
Medlem af Lederne Storstrømmen

Tilmeldingsfrist: 25. marts 2023

Om Charlotte Kendall 

 ledelse

Charlotte hjælper små og mellemstore virksomheder med at løse opgaver indenfor HR og Management. Opgaver som kan være med til at løfte sundhed og trivsel, medarbejderengagement, performance og fastholdelse.

Charlottes tilgang er helhedsorienteret. Uanset om vi er ledere eller medarbejdere, har vi fra naturens side fået givet en vis mængde biologiske, psykologiske og sociale ressourcer. De ressourcer kan vi, i samspil med vores individuelle og personlige styrker, lære at forstå og proaktivt udnytte og udvikle.