Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Om afdelingen

I Lederne Sønderjylland er vi ca. 4.000 medlemmer. På landsplan er vi 105.000 medlemmer fordelt på i alt 19 afdelinger. Sønderjylland dækker over følgende kommuner: Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg.

Vores bestyrelse er valgt af medlemmerne, og vi er alle professionelle ledere med en lederkarriere i den private eller den offentlige sektor. Vi arbejder for at sætte ledere og ledelse på den lokale ledelsespolitiske dagsorden. For vores medlemmer betyder det bl.a. bedre service, når det gælder håndtering af arbejdsmiljø og sygefravær og bedre muligheder for, at ledige ledere kommer i beskæftigelse.

I videoen kan du se, hvordan vi arbejder i din lokalafdeling.

104.000

Medlemmer i alt

4.093

Medlemmer i Lederne Sønderjylland (december 2016)

1,9%

Ledighedsprocent for afdelingen (december 2016)

Når du har brug for hjælp
I Lederne Sønderjylland har vi ikke lokalt personale ansat eller fysiske kontorer, da alle Ledernes medlemmer bliver serviceret fra hovedkontoret i København. Hvis du har brug for konkret hjælp i en sag, skal du derfor kontakte hovedkontoret.

Kontakt hovedkontoret i København

Har du en idé til et projekt?
Har du en god idé til et projekt, hvor du mener, vi kunne være en relevant samarbejdspartner, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen, så vi kan tale om din idé.

Kontakt Lederne Sønderjylland

Nyhedsbrev
Vi udsender en lokal udgave af Nyt fra Lederne efter behov, ca. fire gange årligt.

Se en oversigt over de nyhedsbreve, du er tilmeldt (log ind med NemID eller Ledernes login)

Se de seneste lokale nyhedsbreve udsendt af Lederne Sønderjylland