Mit Lederne

Nyheder

Corona-krisen har lagt en dæmper på sydjyske lederes lønstigning

Ny lønstatistik viser, at de privatansatte medlemmer af Lederne i Sydjylland har fået en gennemsnitlig lønstigning på 2,3 procent fra tredje kvartal 2019 til 2020. Det er noget lavere end året før, hvilket formentlig skyldes corona-krisen.

23. april 2021

58.806 kroner inkl. pension. Det var den gennemsnitlige løn for en leder på en virksomhed i Sydjylland i 3. kvartal 2020. Det viser den nye lønstatistik fra Lederne, som er baseret på lønoplysninger fra Danmarks Statistik for 11.012 privatansatte medlemmer i Sydjylland.

De sydjyske ledere har i gennemsnit fået en lønstigning på 2,3 procent i forhold til året før. Det er en anelse under ledere på landsplan og en del lavere end stigningen for sydjyderne året før, hvor den var på 3,2 procent. Det skyldes ifølge Peter Martensen, forperson for Ledernes lokalafdeling i Sønderjylland, efter al sandsynlighed corona-krisen, som ramte dansk og sydjysk erhvervsliv for fuld kraft i marts 2020 og satte et tungt præg på resten af året. 

- Det er desværre en helt naturlig følge af corona-krisen, at vores medlemmers løn ikke er steget helt så meget som de senere år. Mange virksomheder har været hårdt ramt, og det smitter også af på lønnen. Men lønstigningen giver trods alt en fornuftig stigning i reallønnen, fordi priserne kun steg med en halv procent i samme periode, siger Peter Martensen.

Han forventer, at krisen fortsat vil lægge en dæmper på lønstigningerne i den kommende tid, selv om samfundet lige så stille er ved at genåbne.

Medlemmer af Lederne kan i øvrigt på hjemmesiden www.lederne.dk sammenligne deres løn med andre lederes løn på flere forskellige parametre, for eksempel stillingsbetegnelse, erfaring og uddannelsesniveau.

 

Sydjyske lederes løn i 3. kvartal 2020

  Gennemsnit  Stigning 2019-2020 Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90% fraktil
 Sydjylland  58.806  2,3%  42.363  52.926  68.433  88.699
 Hele landet  60.439  2,4%  42.712  54.042  70.568  92.121

Note: Der er tale om bruttoløn inkl. bonus, tillæg, pensionsbidrag samt værdi af fri bil og andre skattepligtige goder.

Kilde: Lønoplysninger fra Danmarks Statistik for privatansatte medlemmer af Lederne. I hele landet indgår 73.760, hvoraf 11.012 arbejder på virksomheder i Sydjylland, der dækker kommunerne Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa.

 

Kontaktoplysninger ved pressehenvendelser

Søren Kudahl

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lederne.dk