Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Generalforsamling 2019

28. marts 2019

Der afholdes generalforsamling i Lederne Sønderjylland, torsdag den 28. marts 2019 kl. 18.00 på Hotel Sønderborg Strand, Strandvej 1, 6400 Sønderborg.

Dagsorden for Generalforsamlingen:

1.Valg af dirigent
2.Formandens beretning
3.Regnskab og budget
4.Behandling af indkomne forslag
5.Valg
6.Eventuelt

Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. I ulige år vælges formand og 1-2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges næstformand, kasserer og 1-2 bestyrelsesmedlemmer.

Forslag, herunder navne på kandidater til valg til bestyrelsen, der ønskes behandlet af afdelingens generalforsamling, må være afdelingens formand (Peter Martensen, peter.martensen@lederne.dk ) i hænde skriftligt senest otte dage inden afdelingsgeneralforsamlingens afholdelse.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der være et indlæg af Ledernes næstformand Kirsten Hvid Schmidt.
Efter generalforsamlingen vil der være et traktement.

Tilmelding her.

Tilmeldingsfrist den 14. marts 2019.