Mit Lederne

Nyheder

Pressemeddelelse: Forventning om stigende omsætning i Nord- og Østsjælland i 1. halvår af 2017

15. december 2016

1. halvår af 2017 tegner godt for erhvervslivet i Nord- og Østsjælland.

Ifølge Ledernes nye konjunkturundersøgelse, der er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov, forventer en stor del af lederne på de lokale virksomheder i Nord- og Østsjælland, at 1. halvår af 2017 vil blive præget af stigende omsætning, produktion, overskud og eksport. Også på beskæftigelsesområdet er der ifølge de lokale ledere grund til en vis optimisme.

Undersøgelsen viser, at 62 procent af lederne i virksomhederne i Nord- og Østsjælland har en forventning om, at omsætningen vil stige i det næste halve år, mens 28 procent kalkulerer med omtrent uændret omsætning. Ti procent af lederne tror, omsætningskurverne vil vende nedad i 1. halvår af 2017.

Optimismen går igen i forhold til virksomhedernes produktion såvel som overskud. 60 procent af lederne i Nord- og Østsjælland forventer, at produktionen stiger i det næste halve år, mens 57 procent kalkulerer med stigende overskud. Også her gør det sig gældende, at få forventer nedgang: Henholdsvis seks og 12 procent af de adspurgte ledere svarer, at produktion og overskud vil falde.

På eksportområdet forventer 46 procent  af de nord- og østsjællandske ledere, at der er stigninger i vente i 1. halvår af 2017.

I forhold til beskæftigelsen er forventningerne hos majoriteten af lederne i Nord- og Østsjælland, at vi er på vej ind i et halvår med enten uændrede tal eller stigninger. Blandt de 179 adspurgte lokale ledere kalkulerer 43 procent med, at det samlede antal af medarbejdere forbliver omtrent uændret, mens 45 procent tror, at antallet af ansatte vil stige i 1. halvår af 2017. 13 procent af lederne forbereder sig på en nedgang i antallet af medarbejdere.

Afdelingsformanden for Lederne Østsjælland Jan Carlsen deler de positive forventninger til de økonomiske nøgletal.

- De pæne konjunkturtal afspejler for mig at se, at Nord- og Østsjælland er et meget dynamisk område af Danmark. Vi har mange store virksomheder og industriområder, infrastrukturen er god, og så ligger vi i en fornuftig afstand til København, hvilket blandt andet betyder, at vi kan tiltrække højtuddannet og kvalificeret arbejdskraft, siger Jan Carlsen.

Ledernes konjunkturundersøgelse er baseret på svar fra 1.151 ledere, heraf 179 fra Nord- og Østsjælland. Alle er ansat på virksomheder i den private sektor. Undersøgelsen i sin helhed offentliggøres i starten af januar.

Kontaktoplysninger

Jan Carlsen
Afdelingsformand
Lederne Østsjælland
Tlf. 4632 4139
E-mail jan.carlsen@lederne.dk

Karoline Bloch Sørensen og Nicolai Fiil
Pressemedarbejdere
Lederne
Tlf. 3283 3436 / 3283 3443
E-mail kbs@lederne.dk / nfi@lederne.dk