Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Generalforsamling 2019

12. marts 2019

Der afholdes generalforsamling i Lederne Østsjælland, tirsdag den 12. marts 2019 kl. 18.00 på Scandic Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde.

Dagsorden for Generalforsamlingen:

1.Valg af dirigent
2.Formandens beretning
3.Regnskab og budget
4.Behandling af indkomne forslag
5.Valg
6.Eventuelt

Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. I lige år vælges formand og 1-2 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges næstformand, kasserer og 1-2 bestyrelsesmedlemmer. I øvrigt henvises til afdelingens vedtægter.

Forslag, herunder navne på kandidater til valg til bestyrelsen, der ønskes behandlet af afdelingens generalforsamling, må være afdelingens formand Jan Carlsen (mail:  jan.carlsen@lederne.dk ) i hænde skriftligt senest otte dage inden afdelingsgeneralforsamlingens afholdelse.

Der kan, efter indstilling fra afdelingsbestyrelsen, vælges ét bestyrelsesmedlem, der ikke er medlem af Lederne og som opfylder bopælskriteriet. Afdelingen indstiller her Marianne Nissen, Møllebjergvej 30, 4174 Jystrup til valg.

Efter generalforsamlingen vil der være en let anretning, derfor er tilmelding nødvendig.

Tilmelding her

Tilmeldingsfrist den 4. marts 2019.

Vi søger nye bestyrelsesmedlemmer

Vi søger nye bestyrelsesmedlemmer som er klar til at yde en indsats i vores lokale bestyrelsesarbejde.
Vi afholder ca. 8 bestyrelsesmøder om året fra ca. 17.30-21.00. Herudover er der 2-4 medlemsarrangementer, generalforsamling, og delegeret mødet hvor man så vidt muligt også skal møde op. Bestyrelsen er politisk bagland for Hovedbestyrelsen og på bestyrelsesmøderne er der mulighed for at komme med input til organisations drift.

Er det noget for dig?

Så send en mail til Birgitte Skaarup (Birgitte.skaarup@lederne.dk ) og vi vil invitere dig til en uddybende samtale inden generalforsamlingen. Er du ikke helt sikker men bare gerne vil snuse til hvad det går ud på, så kunne en start være at starte som suppleant.